Ova nedir? Ovanın özellikleri nelerdir? Ova nasıl oluşur? Oluşumuna göre Ova çeşitleri nelerdir? Ova hangi bölgelerde görülür? Dış kuvvetler nelerdir? Tektonik (Çöküntü) Ovalar nedir? Delta Ovaları nedir? Karstik Ovalar nedir? Göl Yeri Ovaları nedir? Dağ Eteği Ovaları nedir? Lav Örtüsü Ovaları nedir?

OVA NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ova engebenin çok az olduğu, deniz yüzeyine göre değişik yükseltilerde olan, çevresine göre çukurda kalmış, düz veya düze yakın, vadilerle yarılmamış yüzey şekline verilen isimdir. Ovalar akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesi sonucu oluştuğu için verimli topraklardır. Tarım faaliyetleri için oldukça elverişli olduğundan bu bölgelerde yerleşim de çoktur. Maden suları ve sıcak su kaynakları yönünden zengindirler. Yerkabuğunun hareketli zeminlerinde bulundukları için deprem yönünden tehlikelidirler. Türkiye’nin yüzey şekillerine bağlı olarak ovaların batıdan doğuya doğru yükseltileri artmaktadır.

OLUŞUMLARINA GÖRE OVALAR NELERDİR?

Tektonik (Çöküntü) Ovalar: Fay hattına bağlı olarak deprem gibi bazı yeryüzü hareketleri meydana gelmektedir. Bu hareketler sonucu oluşan çukurluklara, zamanla alüvyonların birikmesiyle ortaya çıkan ovalara tektonik ovalar denmektedir.

Delta Ovaları: Akarsuların taşıdığı alüvyal malzemelerin deniz kıyısında birikmesiyle oluşan ovalardır. Bir delta ovasının oluşabilmesi için akarsu havzasını meydana getiren toprak tabakasının kolay aşınabilen yapıda olması gerekmektedir. Ek olarak alüvyonların biriktiği deniz kıyısında gelgit olaylarının ve kuvvetli akıntıların olmaması gerekir.

Karstik Ovalar: Genellikle verimsiz yapıda olan bu ovalar kireçtaşı, dolomit, kayatuzu, alçıtaşı gibi karstik arazilerin çok olduğu bölgelerde çözünmeye bağlı olarak oluşmaktadır. Türkiye’de en çok Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır.

Göl Yeri Ovaları: Göl olan bazı yerlerde zamanla suyun kuruyup çekilmesi sonucu çukurluklar oluşur. Burada sel suları ve akarsuların taşıdığı alüvyonların birikmesi sonucu meydana gelen ovalardır. Ülkemizde en çok İç Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.

Dağ Eteği Ovaları: Eğimin azaldığı dağ eteklerinde, sel ve akarsuların getirdiği alüvyonların birikmesi sonucu oluşan ovalardır.

Lav Örtüsü Ovaları: Volkanik hareketler sonucu meydana gelen ovalardır. Ülkemizde en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.

TÜRKİYE'NİN OVALARI NELERDİR?

turkiyenin-ovalari