Seki nedir? Seki özellikleri nelerdir? Seki nasıl oluşur? Seki hangi bölgelerde olur? Dış kuvvetler nelerdir?

SEKİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yatağına alüvyonlarını yaymış olan akarsuyun yeniden canlanarak yatağını kazması ve derinleştirmesi sonucunda oluşan basamaklardır. Taban seviyesinin alçalması nedeniyle, tabanlı bir vadide akan akarsuyun aşındırma gücü artar. Yatağını derine doğru kazan akarsu vadi tabanına gömülür. Eski vadi tabanlarının yüksekte kalması ile oluşan basamaklara seki ya da taraça denir.