Şerh ne demektir?

Açma, ayırma, yarma demektir.

Edebiyatta şerh

Yorumlama. Bir metnin zor anlaşılan, anlaşılması kolay olmayan kısımlarını açıklamak, çözüp anlaşılır hale getirmek; onu genişleterek anlatmak. Eski edebiyatımızda çok başvurulmuş bir yöntemdir. Şerh etmek eylemek, bu uğraşın fiili olarak kullanılmıştır. Bir eseri yorumlamak, açıklamak maksadıyla kitap çapında eserler meydana getirilmiş ve adına şerh denmiştir. Mevlana Mesnevisi Şerhi gibi.