Tekrir (yineleme) sanatı nedir?

Tekrir (yineleme) sanatı nedir? Edebiyatta söz sanatları... Tekrir sanatına örnekler... Tekrir sanatının esasları...

Edebiyat 08.10.2021 - 13:46 08.10.2021 - 14:02

Tekrir (yineleme) sanatı nedir?

Tekrir, bir ibarede kelimelerin aynı manada tekrarıdır. Tekrar adı da verilir. Asıl maksat ifadeyi pekiştirmektir. Tekrir ile ifadeye açıklık kazandırmanın yanı sıra tekrar edilen kelimeye muhatabın dikkatini çekme ve bu yolla sözün tesirini artırma da sağlanır. Tekrir ile kuvvetlendirilmesi amaçlanan anlamın buna -metnin bağlamında- "ihtiyaç ve kabiliyeti'nin de olması lazım dir. Bu sanat metnin sahibinin belli aralıklarla döndüğü ruh halini, üzerinde durduğu, cazibesine kapıldığı, tercih ettiği, heyecanının kendisini sevk ettiği unsurları, kavramları gösterir. Tekrarlanan kelimeler, aynı zamanda tekrarlanan sesler vasıtasıyla sözün ahenkli olmasını da sağlar; yani metnin ses yönüne de vurgu yaparak bir ritim oluşmasını sağlar. Diğer bir ifade ile tekrarın metne mana ve ses yönlerinden olumlu katkısı bulunmalıdır. 

Tekrir sanatına bazı örnekler:

Akşam, yine akşam, yine akşam, Bir sırma kemerdir suya baksam;

Üstümde semá kavs-i mutalsam! Akşam, yine akşam, yine akşam

Göllerde bu dem bir kamış olsam! (Ahmet Haşim)

Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi;

Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisândır. (Necip Fazıl Kısakürek)
 

Yorumlar