Uluslararası ulaşım hatları nelerdir? uluslararası kara yolları nedir? Uluslararası deniz yolları nedir? Uluslararası demir yolları nedir? Uluslararası hava yolları nedir?

Uluslararası ulaşım hatları nelerdir? Özellikleri nedir?

Ulaşım ağlarının gelişmesi ve çeşitlenmesi, kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden biridir. Ulaşımdaki gelişmeler; sanayi, ticaret ve turizm gibi faaliyetlerin de hızla gelişmesini sağlar. Dünyanın her bölgesinde aynı düzeyde gelişmeyen ulaşım yolları, ulaşım ağlarının sıklığı ve kalitesi ile ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterir.

Dünyada kara,hava,deniz ve demir yolları olmak üzere 4 çeşit ulaşım türü vardır. En gelişmiş ulaşım türü hava yoluyken, en çok kullanılar ulaşım türü kara yoludur. 

1- Kara yolları

Kara yolları, dünyada en fazla kullanılan ulaşım türüdür. Tekerleğin icadından, günümüze kadar kara ulaşımı hayatımızın her alanında vardır.

Kara ulaşımını etkileyen 2 tip etken vardır. Bunlar; doğal ve beşeri faktörlerdir.

Doğal faktörler:

İklim

Yer şekilleri

Coğrafi konum

Beşeri faktörler:

Nüfus

Gelişmişlik

Yerleşimin sıklığı

Ekonomik faaliyet türü

Kara yollarının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Avantajları:

En ücra yerlere girebilir

İlk yapım maliyeti düşüktür.

Eğimli alanlarda handikapları düşüktür

Kısa mesafeler için idealdir

Bürokratik engelleri azdır

Dezavantajları:

Taşımacılık maaliyeti fazladır

Kaza riski en yüksek ulaşım türüdür

Enerji tüketimi fazladır

Çevre tahribatı fazladır

Kitle taşımacılığına uygun değildir

Uzak rotaya yolculuk süresi uzundur

2- Deniz yolları:

Deniz yolları, kara yollarından sonra gelişme gösteren ve daha çok yük taşımacılığında kullanılan ulaşım ağıdır. Deniz ulaşımının gelişmesi ile birlikte insanlar, kendi yaptıkları kanalları ve doğal yollardan oluşan geçitleri daha aktif kullanmaya başlamışlardır. İki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına boğaz, iki su kütlesini birleştirmek için insanlar tarafından açılan su yollarına ise kanal adı verilir.

İşte dünyada kullanılan deniz rotaları, Boğazlar ve kanallar:

Okyanuslardaki-deniz-yollar

3- Demir yolları

Kara ve deniz yollarından sonra 'Sanayi Devrimi' sayesinde buhar gücüne dayalı makinelerin çalıştırılması ile temelleri atılan ulaşım sistemidir. Özellikler 19.yy sonunda kullanılmaya başlayan deniz ulaşımı, 1. ve 2. Dünya Savaşlarında çok etkin rol oynamıştır. Batı Avrupa ve Japonya'da çok yoğun olarak kullanılmaktadır.

Yapımı uzun süren demir yolları, günümüzde hızlı trenlerinde yaygınlaşmasıyla beraber hızlı bir ulaşım aracı olma yönünde ilerlemektedir.

İşte dünyadaki demir yolu ağlarının en yoğun olduğu alanlar:

demiryolu ulaşımı

4- Hava Yolları

İlk olarak Fransa'da ticari amaçlı yapılan seferler şeklinde ortaya çıkmıştır. En geç gelişen ulaşım türü olması yanında, en pahalı ulaşım türü olarak kabul edilir. Özellikle ABD-Avrupa arası Kuzey Atlantik Yolu olarak adlandırılan hat dünyanın en çok kullanılan hattıdır.

İşte dünyadaki hava yolu güzergahları:

25