İçindeki su sayesinde kabın suretindeki hayvanın sesini sesini çıkaran İnkalara ait su kapları görenleri hayret içinde bıraktı