Türkiye İstatistik Kurumu, ilgili kurumların idari kayıtlarında sadece veri derleme ve düzenleme işlemleri yapılarak oluşturulan 2021 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020'de binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifadeyle 2021'de bin kişi başına 6,7 ölüm gerçekleşti.

Ölüm sayısı 2021'de arttı

Ölüm sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11,4 arttı ve 565 bin 594 olarak kayıtlara geçti. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu.
Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi.

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa takip etti.

Ölüm sebebinde ilk sırada dolaşım eksikliği var

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında yüzde 33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 14 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 41,8'inin iskemik kalp hastalığından, yüzde 23,3'ünün diğer kalp hastalıklarından, yüzde 18,9'unun serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.
Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili yüzde 43,1 ile Aydın, yüzde 42 ile Çanakkale, yüzde 40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,1 ile Kayseri oldu. Bu ilin ardından yüzde 27,4 ile İstanbul, yüzde 26,7 ile Kocaeli, yüzde 28,3 ile Muş ve Eskişehir geldi.

-Tümör kaynaklı ölümlerin çoğu gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümöründen

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 29,7'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, yüzde 7,7'sinin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümöründen, yüzde 7,6'sının midenin ve kolonun kötü huylu tümöründen öldüğü görüldü.
İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında bu tür tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 17,8 ile Ankara olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,2 ile Kars, yüzde 17,1 ile Tekirdağ ve yüzde 17 ile Iğdır izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 7,9 ile Kilis oldu.

Kovid-19 salgını kaynaklı ölüm sayısı 65 bin 198 olarak gerçekleşti

Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. Salgın nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.

Kovid-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, salgın kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. Kovid-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu.

Bebek ölüm hızı binde 9.2 oldu

Bebek ölüm sayısı 2020'de 9 bin 657 iken, 2021'de 9 bin 938 olarak kayıtlara geçti. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2'ye yükseldi. Bir başka deyişle 2021'de bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2020'de binde 10,6 iken 2021 yılında binde 11,2 olarak tespit edildi.