Menderes'in 6 eylül 1 958'de Balıkesir'de yaptığı konuşmadan bir parça:

Müjdelenen fethin 571'inci yılı Müjdelenen fethin 571'inci yılı

“Bu memlekette yaratılmak istenilen ihtilal havasını, bunu besleyen meşum zihniyetle beraber bertaraf etmenin imkânlarını, evvela biz, memleketimizi tenvir etmek yoluyla temin edeceğiz. Onların niyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi denilen aziz kâbeyi itibardan düşürmek ve memlekete, işte Meclis de kalmamıştır diyerek ellerini, kollarını sallaya sallaya, seçimlerin semtine dahi uğramadan iktidara gelivermektir.

Üç beş siyaset muhterisi, ihtilalin ne vakit bir hak olduğu hakkında üç beş kelimeyi bir araya getirerek, çatık kaşları ve asık suratlarıyla, içlerinin zehrini, sanki bir deva imiş gibi, millete dökmek istiyorlar.

Irak'ı misal göstererek ve gazetelerinde milleti mütemadiyen tahrik ederek adeta, "Bunları da öldürecek bir sergerde, bir serseri çıkmayacak mı?" demektedirler. Açık söylüyorum: Onların açıklıkla konuşamadıkları işte budur. Allah'tan dilerim: Bunun tezahürü bir yerden belirmesin. O zaman bu yaptıklarının hesabını ödemek mecburiyetinde kalacaklardır!”

Kaynak: Aydemir, Ş. S. (1989). Menderes’in dramı: (1899-1960) s.273.