Yeni müfredat ile öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu, zorbalıkla karşılaştıklarında ne yapmaları ya da zorba olmamak için nasıl davranmaları gerektiği anlatılacak.

Okullarda akran zorbalığını önleyici çalışmalar rehberlik ve akran danışmanları tarafından yürütülüyor. Yeni müfredatla ortaokullarda akran zorbalığı eğitimi bu çalışmalarla sınırlı kalmayıp ders programına da eklenecek.

ERGENLİK DÖNEMİ AKRAN ZORBALIĞI ARTIYOR

Ortaokul öğrencilerinin öncelikli seçilmesinin nedeni akran zorbalığının en yaygın yaşandığı dönem olması.

YDS başvuruları başladı YDS başvuruları başladı

Öğretmenler bu seçmeli derste fiziksel, sözel, ilişkisel ve siber zorbalık türlerini  anlatacak. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gökhan Atik'e göre, öğretmenler konuyu işlerken öğrenciler üzerinden örnek vermemeli. Örneklendirme yapılırken kişiler zan altında bırakılmadan olay ve davranışa atıfta bulunulmalı.