Alegori nedir?

İstiâre-i temsiliyye. Bir düşünceyi, duyguyu inandırıcı ve etkili kılmak için, daha çok soyut kavramları somutlaştırarak yani simgeleri kullanarak anlatma yöntemidir. Değişik bir ifadeyle, bir düşünce veya kavramın bir varlık ya da nesneyle somutlaştırılarak anlatılmasıdır.  Öğretici eserlerde, çoğunlukla bu tarz bir anlatım tercih edilir.

Alegorik anlatılar

Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i, Şeyhi'nin Harname' si, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk'ı alegorik eserlere örnek gösterilebilir. Yeni şiirde de, "anlatma" kaygısı öne çıkınca alegoriye başvurulmuştur. Tevfik Fikret'in "Devenin Başı" manzumesi, bu bağlamda tipik bir örnektir. İnsan yaşantısının niteliklerini taşıyan/yansıtan, dini, ahlaki, felsefi ve toplumsal bir düşünceyi insana iletmeye çalışan, hayvan, bitki ve herhangi bir eşyanın simge olarak kullanıldığı masallar da alegorik sayılır.