Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Çok sayıda ilginç projemiz var Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Çok sayıda ilginç projemiz var

Bertrand Arthur William Russell, 3. Earl Russell Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi ve toplum eleştirmeni. Bertrand Russell’ın ölmeden iki gün önce 31 Ocak 1970'te İsrail'in Filistin'i işgalini ve tüm dünyanın bu duruma seyirci kalmasını kınayan tarihi konuşması...

Bertrand RUSSELL / 31 Ocak 1970
'Ortadoğu'da ilan edilmemiş savaşın son evresi derin yanlış hesaplamalar üzerine bina edilmiştir. Mısır sınırına yağdırılan bombalar sivil halkı, haklarından feragat ettirmeye yetmez, bilakis direniş azimlerini daha bir güçlendirir. Bu bütün hava bombardımanları için bir dersdir. Vietnamlılar yıllarca Amerikan hava bombardımanları karşısında şartlı teslim olarak değil, aksine bir çok düşman uçağını düşürerek yanıt vermişlerdir. 1940'da bizim vatandaşlarımız Hitler'in hava bombardımanlarına emsalsiz bir birlik ve azim ile karşı koymuştu. Bu sebepden dolayı, şimdiki İsrail saldırıları kendi temel amaçları içinde başarısızlığa uğrayacaktır. Fakat aynı zamanda baştanbaşa bütün dünya bunu güçlü bir şekilde kınamalıdır'

Görüşme taktiği
Ortadoğu'da gelişen kriz hem tehlikeli hem de öğretici. 20 yıldır İsrail, askeri gücü ile büyüyor. İsrail, büyümenin her evresinde ya "sebeplere" başvuruyor ya da "görüşmeler" öneriyor. Bu emparyalist güçlerin tarih boyunca uygulaya geldikleri bir gelenektir. Çünkü, emperyalistler güçle elde ettiklerini en azami bir zorluk ile pekiştirmek isterler. Her yeni fethin verdiği güç, onlar için yeni bir görüşme önerisinin temelini oluşturur ve böylece önceki adil olmayan saldırılarını meşrulaştırmış olurlar. İsrail tarafından işlenmiş her saldırı kınanmalıdır ve bu kınama sadece bir ülkenin diğerinin sınırlarını gasp etme hakkının olmayışından dolayı değil, her büyümenin dünyanın saldırılara ne kadar müsamaha edeceğinin bir deneyi oluşundan dolayı da kınanmalıdır.

Kontrolsüz katliam
Filistin'i kuşatmış yüzbinlerce mültecinin durumu Washington gazetecisi I.F Stone tarafından şöylece tasvir edilir; "Yahudi dünyasının boynu çevresindeki kilometre taşları". Mültecilerin çoğunun tehlikeli konumları geçiçi yerleşim birimlerinde şimdilik iyi. Filistin halkının trajedisi şudur: "Ülkelerinin süper güçler tarafından başka halklara yeni bir devlet inşa etmeleri için verilmesi." Sonuç, yüzbinlerce masum Filistinli'nin sürekli olarak evsiz konuma getirilmesidir ve her yeni çatışmada evsizlerin sayısı artıyor. Dünya bu kontrolsüz katliam oyununa ne zamana kadar tahammül edecek? Şu çok açık ki, mülteciler sürüldükleri yere dönmek için her hakka sahiptir, çatışmalar boyunca hakları yok sayılsa bile. Dünyanın heryerinde hiçbir insan ülkesinden dışarı çıkarılmasını kabul edemez ve hiç kimsenin kabul etmeyeceği bu zulmü, kimse Filistin halkından isteyemez. Mültecilerin ülkelerinde sürekli olarak yerleşimci konumunda olmaları, Ortadoğu'da asıl hakiki göçü doğurmuştur.

İsrail affedilemez
Bize hep denilir ki, İsrail'in duygularına katılmalıyız çünkü, onlar Avrupa'da Nazilerin ellerinde büyük acılar çektiler. Ben bu öneride herhangi bir acının korunmasına dair bir sebep göremiyorum. İsrail'in bugün yaptıkları affedilemez, geçmişin dehşeti için yakararak şimdiki yaptığı bağışlanamaz İkiyüzlülüğü haklı gösterilemez. İsrail sadece çok sayıda mülteciyi yokluğa mahkum etmekle kalmıyor -ki işgal altındaki topraklarda yaşayan pek çok Arap, askeri yönetim altında yaşamaya mahkum olmamalıdır- aynı zamanda İsrail, sömürgecilikten yeni kurtulmuş Arap ülkelerini de askerileşmeye zorlayarak, ulusal gelişmeler açısından yoksullaştırıyor. Ortadoğu'da kanın durmasını isteyen herkes, gelecekteki çatışmaların yerleşimcileri içermemesi gerektiğini garanti etmelidir. Yerleşimciler için atılacak ilk adil adım, İsrail'in 1967 Temmuzu'nda işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesidir. Yeni dünyanın mücadelesi, Ortadoğu halkına uzun acılardan sonra adaleti getirmek için yardım etmek olmalıdır.

Bertrand Russell kimdir?
İngiliz düşünür, matematikçi ve yazar Bertrand Arthur William Russell, mantık ve matematik alanlarındaki çalışmalarının yanısıra, uluslararası barış ve nükleer silahsızlanma konusundaki etkinlikleriyle de tanınır. Russell, soylu bir İngiliz ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Matematiğin ilkeleri ve Batı Felsefesi Tarihi adlı iki kitabı meşhurdur. ABD'nin Vietnam'a asker göndermesine şiddetle karşı çıkarak, 1966'da Stockholm'de savaş suçlarını simgesel düzeyde yargılamak için kurulan Russell Mahkemesi'nin fahri başkanlığını yürüttü. Russell4in, masum Filistin halkı için yaptığı bu konuşma ölümünden iki gün önce yaptığı son konuşma idi.