Malum marjinal medya, bir gün olsun boş durmuyor, hemen her gün bakanlarla, kurumlarla, bürokratlarla, eğitim yöneticileriyle, eğitimcilerle... ilgili çoğu defa aslı astarı olmayan haberler yapıyor, bir doğrunun içine bin yanlış katarak yöneticileri ve kurumları yıpratmaya çalışıyor.

Hadi diyelim bunlar görevini yapıyor. Bunları ciddiye alıp günlerce inceleme soruşturma yaptırılmasına ne demeli? Çoğu defa iddialar sübuta ermiyor ancak hem müfterinin yaptığı yanına kâr kalıyor hem de iftiraya uğrayanlar zan altında kalıyor.

Malum marjinal medya ne yaptığını gayet iyi biliyor, bir hedef doğrultusunda sürekli aynı noktaya vuruyor. Onlar yaptıkları haberin doğru olmadığını gayet iyi biliyor, ancak yalan da olsa yalanın da bir alıcısının, etki gücünün olduğunun farkındalar. Olguların değil algıların etkili olduğu bir çağdayız. Sürekli asparagas haber yapa yapa önce karşı cenahla ilgili gayet olumsuz bir algı oluşturuyor, sonra da işleye işleye olumsuz yargıyı pekiştiriyorlar.

Yaptıkları haberler etkili olur, karşı taraf yapmak istediklerini rafa kaldırarak geri adım atarsa, bunlar karşı tarafı tamamen iş yapamaz hâle getirmekle kalmıyor, kendi yapmak istediklerini yaptırır hâle de gelebiliyorlar. Aman dikkat!!!

Bir başka husus: Asparagas haberlerle bir zihniyete, bir camiaya operasyon çekilmesine zemin hazırlamak istiyorlar. Operasyon çektirilmek istenen kitle, bütün kötülüklerin anası gibi takdim ediliyor; operasyon çekilirse her şeyin düzeleceği algısını oluşturmak istiyorlar. Herkes bunlara karşı gayet uyanık olmalıdır!

Malum medya, asparagas üzerinden kendi kitlesini kemikleştiriyor. Bütün olumsuzlukları, kötü sıfatları karşı tarafa yüklüyor, kendi tarafını sanki sütten çıkmış ak kaşık gibi lanse ederek gerçek bir alternatifmiş havası vermeye çalışıyor. Ancak bu sözde alternatifler, her türlü yola başvurmalarına rağmen, bir türlü ilgiye mazhar olamıyor. Ancak bunlar kabahati kendilerinde aramak yerine bu sefer de bütün olumsuz sıfatları kullanarak kendilerini ilgi göstermeyen büyük kitleye yükleniyorlar.

Biz bunları yaşadıklarımızdan, okuduklarımızdan gayet iyi biliyoruz. Bunlar, eskiden de böyleydi. Böyle davranmaktan asla vazgeçmezler. Zira vazgeçtikleri zaman hepten biterler, yalanla dolanla etraflarına topladıkları kitleyi kaybedip ortada kalırlar. Onlar şunu çok iyi biliyor: Yalanın da bir ederi var, alıcısı var dolayısıyla kitle oluşturma etkisi var. Bunu da çok iyi kullanıyorlar ve küçük saltanatlarını devam ettiriyorlar.

Siz bunların hışmına uğradığınızda her türlü aklansanız bile bunlara inanan kitlenin gözünde suçlu olmaya devam ediyorsunuz. Çünkü bunlar sizin aklanmanızla ilgili de taraftarlarına bir hikâye anlatıyorlar. Taraftar kitleleri karşı tarafla ilgili her duyduğunu kabullenmeye hazır olduğu için bu döngü devam edip gidiyor.

İftiralar, yalan haberler neticesinde hiçbir şey olmazsa bile "çamur at, izi kalsın" durumu oluşuyor, o iz üzerinden yol almak daha kolaylaşıyor. Aradan yıllar geçse bile karşınıza çıkabiliyor. Zira yalanın yayılma hızı ve akılda kalma süresi, doğrudan çok daha hızlı ve uzun. Bunu da gayet iyi biliyorlar.

Malum marjinal medya, küçük yalanlarla sizinle ya da ait olduğunuz camia ile ilgili hedefine varamayacağını anladığı zaman bu sefer sürekli yalana, bir süre sonra daha büyük yalana başvurma aşamalarına geçiyor ve "bitli baklanın kör alıcısı olur" misali, hem taraftar buluyor hem de küçük yalanları doğru kabul edilmeye başlıyor.

Bu kötü döngüden nasıl kurtuluruz? Bir kere asparagas ve iftira habere maruz kalan kişi ve kurumlar, aklandıkları zaman işin peşini bırakmamalı ki bunların her yaptığı yanlarına kâr kalmasın; asparagas haber yaptıkları sürekli gündemde tutulmalı ki bir daha asparagas haber yapmaya cesaret edemesinler.

İnceleme ve soruşturma sonucu, meselenin iftiradan ibaret olduğu ortaya çıkarsa; inceleme soruşturma yapanlar, müfterileri savcılığa havale etmelidir. Bunlar her iftiranın sonucunda yargı önüne çıkmak durumunda kalır ve işin boyutuna uygun bir ceza da alırlarsa, yaptıkları bu pis işten belki vazgeçerler.

Son söz: Tehdit, şantaj, vazgeçirme içerikli ve kendi ajandalarını uygulatma amaçlı asparagas haberlere boyun eğilmemeli, geri adım atılmamalı, müfterinin yaptığı yanına kâr olarak kalmamalı, yapılması gereken işler yapılmalı.