Kuzey Kore'nin Güney sınırına duvar inşa ediyor Kuzey Kore'nin Güney sınırına duvar inşa ediyor

Hz. Peygamber'in eşi Hz. Aişe, kızları Hz. Fatıma, Hz. Rukiye, Hz. Zeynep, Hz. Ümmü Gülsüm, ashabından Hz. Osman, Abdullah İbn-i Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah İbn Mesud, Sa'd İbn Muaz gibi birçok önemli ismin kabirlerinin bulunduğu Cennetü'l Baki, hac mevsiminde dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.

A A 20240604 34770152 34770141 C E N N E T U L B A K I Y E Z I Y A R E T C I A K I N IA A 20240604 34770152 34770140 C E N N E T U L B A K I Y E Z I Y A R E T C I A K I N IA A 20240604 34770152 34770144 C E N N E T U L B A K I Y E Z I Y A R E T C I A K I N IA A 20240604 34770152 34770150 C E N N E T U L B A K I Y E Z I Y A R E T C I A K I N I