Daha öncesinde böyle bir kararın olmadığını ama artık bu sebebin ayrı bir boşanma ve tazminat sebebi kabul edildiğini söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu yerleşik kararlarda eşin dedikodusunu iş ve arkadaş ortamlarında yapmak boşanma sebebi ile birlikte hakkaniyete uygun da bir tazminata hükmedilmesi gerektiği şeklinde kararları mevcuttur. Yerel mahkemeler, istinaf mahkemeleri geçtiğimiz dönem vermiş oldukları kararlarda iş ve arkadaş çevresinde boşanma aşamasında olduğu eşinin dedikodusunu yapmayı tazminat ve boşanma sebebi olarak görmemekteydi. Ancak Yargıtay'a uyuşmazlıkların taşınması neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin iş ve arkadaş ortamında dedikodusunu yapmayı ayrı bir boşanma sebebi olarak ve tazminat sebebi olarak kabul etmiştir” dedi.

Akpınar, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından görülen bir davada çıkan kararla ilgili olarak, “Yapılan yargılama ve toplanan deliller mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında davacı davalı erkeğin eşinin kız olmadığı yönünde söylenti çıkararak, eşini evden gönderdiği anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır, kadının da az kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden yapılan değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü bozmayı gerektirmiştir. Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen davacı kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği ve boşanma sonucu bu eşin en azından maddi desteğini yitirdiği anlaşılmıştır. 'Bu halde mahkemece kişilerin sosyal ve ekonomik durumları tazminata esas olan fiilin ağırlığıyla kanet kuralları dikkate alınarak, kadının yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat hükmedilmesi gerektiğinden istinaf mahkemesinin kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir' şeklinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi hüküm kurmuştur. Bunun sebebi de erkeğin iş ve arkadaş ortamlarında eşinin kız olmadığını sürekli dedikodu malzemesi haline getirmesidir” ifadelerini kullandı.

İHA