1) Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olandır.

2) "Ben/Biz" egosunu tatmin eden iddiaları-zanları sorgulamadan bilgi sayandır.

3) Tenkide konu herhangi bir sözü-olayı ilkelerle değil, failinin (bizden mi, onlardan mı kabilinden) aidiyetiyle değerlendirendir.

4) Metin okumak yerine niyet okumayı meslek edinen, söylenmemiş-yazılmamış iddialara reddiye yaparak kendisini dava adamı zannedendir.

5) Empati yeteneğini sadece sevdiği kişilere-kitlelere uygulayan, sev(e)mediği kişileri-kitleleri anlamaya çalışmayandır.

6) Karşı çıktığı iddiayı-fikri, o fikri savunanlardan değil, o fikre karşı çıkanlardan öğrenen, böylelikle başkalarının argümanlarını emaneten kullanan kimsedir.

7) Duymak istediği sözleri söyleyen kişileri "aydın" zanneden, bununla da yetinmeyip herkesin böylesi kişileri bilge-otorite kabul etmesini isteyendir.

8.) Başkalarını bağnazlıkla suçlarken, kendisini fikrinde-inancında kararlı bir kişi zannedendir.

9) "Kol kırılır,yen içinde kalır" atasözünü ara sıra değil, sıklıkla kullanan ama başkaları bunu yapınca onları ikiyüzlülükle suçlayandır.

10) "Yolum hak yoldur" demek yerine "Hak benim yolumdur" diyerek hakikati zimmetine almaya çalışan kimsedir.

11) Hakikatin birden fazla ifade tarzının-şeklinin olduğunu kabullen(e)meyendir.

12) Tenkit ederken aklını kullanan veya kullandığını sanan ama "Akil" kelimesinin daha çok çözüm üretenler için kullanıldığını gör(e)meyendir. 

13) Bilgisini veya bilgi sandığı zanlarını kullanarak sadece bahane-mazeret üretendir.

14) Öteki gördüğü kesimlerdeki yalakaları şahsiyetsizlikle suçlarken kendinden görünen yalakaları "zaman içerisinde samimiyet kazanacak müstakbel kardeş" zannedendir.

15) Vehim ve vesveseleri ilham zanneden, bununla da yetinmeyip vehmini veya ilhamını başkalarına da delilmişçesine dayatandır. 

16) Kendisini iyi-güzel-doğru olanla inşa etmek yerine, kendisinin bulunduğu-inandığı ortamı iyi-güzel-doğru ilan edendir. 

17) Birlikte aldanıp birlikte uyanmayı sadakat sayan, kendisinden önce uyananı da, kendisinden sonra uyanmayanı da hain gören kimsedir.