Bismillahirrahmanirrahim
Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd, Eşsiz Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehit ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Yeryüzünün bir avuç lanetli kavmi Faşist Siyonist Yahudilerin kurduğu İzrail 2 Milyar Müslümanı ve 8 Milyar İnsanlığı takmadan, aldırmadan zulmüne katliamlarına alay edercesine vahşice devam ediyor!

Sadece Mitinglerle, hamâsi nutuklarla, klişeleşmiş demeçlerle arş-ı alayı titreten bu vahşet, bu katliam, bu zulüm önlenemez ve zalimlere hadleri bildirilemez!

Başta şovmen İran ve Suud olmak üzere sadece 3 Petrol Devleti İşgal sona erene kadar Petrol satışlarını durdursa, Biz Müslümanlar da Gandi’nin başardığı ekonomik boykotu yaygınlaştırsak, tüm saldırılar sona ererdi! Ve mazlumların ahlarından ve beddualarından kurtulabilirdik!

Ama hala bir avuç duyarlı ve şuurlu Müslüman’ın devam ettiği Ekonomik boykota destek yeterli değil!

Siyonistlerin dün ülkemizdeki borsadan hisselerini çekip yabancı ülkelere aktararak borsayı çökertme çabalarını görüp hala ders almayacak mıyız?

Bu Yahudi boykotuna karşı Türkiye’nin en büyük Bankalardaki vadeli hesablara Faiz pisliğini yatıranlar paralarını çekseler ve İktidarımızda çekinmeden Faizi kaldırdığını ilan etse ne işgal kalır ne de İzrail!

Çünkü bu İnsanlık düşmanı Yahudilerin inancına göre Yahudi’nin Yahudi’ye Faizi haramdır! Onlara göre Faiz; ”Yahudilerin Yahudi olmayanlardan aldığı kölelik vergisidir!”

İzrail ve İşbirlikçi Haydut Devletlerin Mallarına yönelik Ekonomik boykotta yeterli değil! 15 Milyon Yahudi’yi tüm Dünya’ya egemen kılan Ekonomilerini ve Yönetimlerini ele geçirmeye sebeb olan putlaştırdığımız Sebataist şahısları, rejimlerini, Partilerini ve Medyalarını da boykot etmeliyiz!

Asırlık katliamlarına dur denilemeyen 1948 yılında İşgalle katliamlarla zorla kurduttukları İzrail’i 1949 yılında BM’de ilk tanıyan Müslüma Ülkenin bu dönmelerin yönettiği Türkiye olduğunu asla unutmayalım!

Bu nedenle Filistin’de İzrail Zulmü, Doğu Türkistan’da Çin Zulmü, sebeplerin neticesinde bir sonuçtur!

Sebepler bilinmeden ve kaldırılmadan bu acı sonuçtan asla kurtulmayız!

İşte Yeryüzünde dağınık, zelil ve hakir dolaşan bir toplumu kalbimize saplanan bir hançer gibi Mukaddes Beldelerimize Filistin ve Başkenti Kudus-ü Şerifimize egemen kılan içimizdeki Yahudi ve Ermeni dönmelerin tarihi ihanetleri;

-Yeryüzü Müslümanlarının birliğinin ana direği biat Merkezi Cihan Devleti Osmanlı Halifesi Sultan Abdulhamid Hazretlerini devirmek için halkımızı aleyhine iftiralarla sokağa döküp ''terörü bastırmak'' numarasıyla Selanik’ten yola çıkan çoğunlunun Yahudi ve Ermeni dönmesi olan Hareket ordusunun 31 Mart askeri darbesi ile Devleti ele geçiren İttihad Terakki Çetesi Terörist İzrail’i kurduran ihanet şebekesidir!

-Aynı şebekenin, 31 Mart Askeri ihtilalle Osmanlı Devlet Yönetimini ele geçiren Darbe Hükümetinin hiç sebepsiz, kasden ve bilerek Osmanlıyı Almanların yanında Birinci Cihan Harbine sokması ihanetidir!

-Çanakkale’yi geçilmez yapan Milletimize rağmen mağlub Almanya işgal edileceğine Mondros ve Sevr antlaşmasına imza atılarak Ülkemizin İşgalini bilerek gerçekleştirilmesi İhanetidir!

-Osmanlı Coğrafyasını tek Devlet birliğinden; Irkçılık ve Mezhebçilik ateşini körüklemek suretiyle kopararak Devletçiliklere bölüp parçalayıp Siyon- Haç İttifakı canavarlarına yutturma ihanetidir!

-Siyon-Haç şer güçlerine karşı güçlü Türkiye Devleti’ni oluşturma yerine devamlı kaos, devamlı halkın inançlarıyla savaş ihanetiyle oluşan ırk ve mezheb vb iç sorunlarıyla uğraşan bir Ülke oluşturulması ihanetidir!

-Milli Alfabemiz olan Osmanlıca Harflerimize, İslam Hukukumuza karşı Batı adına Devrimler yaparak İslam Medeniyetini yasaklayarak Şanlı Tarihinden ve Kahraman ecdadından utanç duyan, Batı aşığı, moda hayranı şuursuz nesil yetiştirme gafleti ve ihanetidir!

-Roma Merkezli Karanlık Dünya yerine, yeniden İstanbul Merkezli Aydınlık Dünya’nın inşası için çalışan İzrail ahtapotuna karşı Filistin’i destekleyen hatta Kudüs Mitingleri yapan İktidarları 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 Sivri Askeri ve Sivil Yargı darbeleriyle yıktırıp, Din ve Devletsever siyasileri idam ve hapis gibi cezalarla tasfiye İhanetidir!

Saymakla bitiremeyeceğiz bu gaflet ve ihanetler, ülke olarak kalkınmamıza büyük darbeler vurdu.
Yıllarımıza mâl oldu.
Askeri, ekonomik ve siyasi güçlü bir Türkiye’nin oluşmasını engelledi.
Bölgesindeki soykırıma varan katliamlara dur diyebilecek küresel bir askeri güç olabilmesini geciktirdi.

Cumhuriyet tarihimiz, üretim odaklı Milli ve Manevi Kalkınma hamlelerimiz karşısında, Batı’ya bağımlı mandacı bir zihniyetin mücadele tarihidir.

Anayasasında İslam’ı esas alan İlk Meclisimizde Milli Cumhuriyet 23 Nisan 1920’de besmeleyle dualarla kuruldu! Ve ne acı ki 2. Meclis'te 29 Ekim 1923 de kaldırılıp CHP saltanatına dönüştürüldü!

Nasıl mı?
Haftaya İnşAllah!

Allahım! İsm-i Azam hürmetine Mazlum Filistinli Kahramanlarımıza ellerimizle, dillerimizle, kalblerimizle, mallarımızla ve Canlarımızla yardım yapabilme İman ve ihlasını bizlere lutfeyle! Biz Müslümanları ve Türkiye’mizi İsrail’in azraili eyle!
İçimizdeki İzrailcilere ve avenelerine karşı ferasetli ve basıretli olmayı bize lutfeyle!

Aminn!

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mukaddes Mescid-i Aksa'mızın, Filistin’imizin, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.   
Selam, sevgi ve duayla...


Şevki Yılmaz

NOT: Küresel Sömürgeci Emperyalistlere ve onların uşağı faşist, siyonist, katliamcı, dinkırımcı İzrail'e karşı, Gazze'li mazlumların yanında olduğumuzu göstermek için tüm kardeşlerimizi Başkumandan, Reis-i Cumhurumuzun da katılacağı BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ'ne davet ediyorum.

www.sevkiyilmaz.net
Twitter: @sevkiyilmaz  
Facebook: @sevkiyilmaztr @sevkiyilmaz1955  
İnstagram: sevkiyilmaztr