Küfür, şirk, inançsızlık ve imansızlık, moda ve uyuşturucu gibi nesilleri ifsad eden durum ve metalara karşı uyarıda bulunan Yılmaz, "İmansızlık, amelsizlik ve ahlaksızlık yangınlarını; ilmi, imani, ameli ve ahlaki değer sularıyla söndürmemiz için aramızda sarsılmaz bir irtibat vahdetini sağlamalıyız" dedi.

Gazze Doğu Türkistan gibi dünyanın muhtelif yerlerindeki zulümlere dikkat çeken Yılmaz, "Asırlık Doğu Türkistan, Keşmir, Kırım, Ahıska, Irak, Suriye ve Filistin özellikle Gazze direnişi karşısında sessiz kalanlar ve mazlumlarla maddi manevi İrtibatını kesenler ,Mü'minlerin Emiri Hz. Ali Efendimizin buyurduğu gibi, '…hem haklarını ve hem de şereflerini kaybederler!''" dedi.

Yılmaz, küresel güçlerin Osmanlı Devleti'ni yıktırarak irtibatımızı kestiği coğrafyalarda büyük mezalimler görüldüğünü kaydederek Türkiye'nin bu irtibatları kurmakla sorumlu olduğunu belirtti.

Dünümüz, bugünümüz, yarınımız! Harp sanayimizin öncü kahramanı: Şakir Zümre Dünümüz, bugünümüz, yarınımız! Harp sanayimizin öncü kahramanı: Şakir Zümre

"Osmanlı Cihan Devleti'nin yıktırtılmasıyla neticesinde doğan sahipsizlik ve İrtibatsızlık belası sebebiyle hepimizin düşmanlar eliyle yok edilmemize devam ediliyor! Önce Afganistan sonra Balkanlar ve sırasıyla Azerbaycan, Arakan, Suriye, Irak ve Libya ve şimdi de asırlık kanayan yaramız dağlanan ciğerimiz Filistin mazlumlarının çoğalması belasıyla dilhun olduk! Ve olmaya devam ediyoruz!"

Gündem Rabıta değil İrtibattır! Makale: Gündem Rabıta değil İrtibattır!