"Gazete" kelimesinin etimolojisi: Para biriminden süreli yayına

Kelime dilimize İtalyanca "gazzetta" kelimesinden geçmiştir.

Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış

17. asrın başlarında, İtalya'da ortaya çıkan gazete; adını o dönemki bir para biriminden almaktadır. 

Gazete, Venedik devletinde kullanılan bir bozuk para birimiydi. Bu bozuk paranın da bir birimi bir gazeteye karşılık gelmekteydi. Zamanla para biriminin adı doğrudan doğruya süreli yayının adını aldı. Böylece gazete bugün pek çok ülkede kullanılan adını aldı. 

Gazete her ne kadar İtalya'da doğmuş olsa da bugünkü hüvviyetiyle ilk gazete 1609’da Strasbourg’da haftalık olarak Almanca yayımlanan (Avisa, Relation oder Zeitung)’dur.