Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların KDV iade prosedürü kolaylaştırıldı.

Böylece ihracat teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı sağlanacak.

Söz konusu düzenleme, 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerinde uygulanacak.

Yeni bir müessese olarak "İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması" getirilecek.

Söz konusu uygulama ile 1 Mayıs'tan itibaren kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere taraf olanların aralarında bir sözleşme yapmaları üzerine bu işlemlere ilişkin hesaplanan KDV'nin tamamının alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyanına imkan sağlanacak ve böylece alıcı mükelleflerin KDV kaynaklı sorun yaşaması engellenecek.

Demir çelik sektörü tevkifat kapsamına alınacak
Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında demir çelik sektörü de 1 Mayıs'tan itibaren tevkifat kapsamına alınacak.

'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına yalanlama 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiasına yalanlama

Bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin tesliminde 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulaması başlayacak. Ancak bu ürünlerin ithalatçılar tarafından yapılan ilk teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak.

Mükelleflerin iade taleplerinin vergi inceleme raporundaki sınır yükseltildi
Mükelleflerin nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu, yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya teminat aranmaksızın yerine getirilmesinde uygulanan 5 bin lira tutarındaki sınır, 10 bin liraya yükseltilecek. Söz konusu düzenleme 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerine uygulanacak.

Düzenlemeyle ayrıca, mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerindeki KDV oran indirimi dolayısıyla, bu mükelleflerin KDV iadelerini ilgili yılı içinde de nakden alabilmelerine imkan sağlandı.

Tebliğde Cumhurbaşkanı Kararı ile yakın zamanda yapılan KDV oran düzenlemelerine (konut, yeme içme gibi) ilişkin gerekli açıklamalar da yer aldı.