Bismillahirrahmanirrahim
Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd, Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehit ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

İhsan İnsanı olanlara Müjde!  
Allahımızın koruması altında olan Peygamber (s.a) Efendilerimiz hariç her insan günah işler! Günahsız, hatasız kul olmaz! Kul hakları hariç işlediğimiz büyük ve küçük günahlardan, kötülüklerden arınmanın yolu tövbedir! İstiğfardır, pişmanlıktır, yakarıştır, şehidliktir ve ihsan sahibi olmaktır!
Dinimiz İslam, kişinin bağışlanması ve affedilmesi yetkisini hiçbir şahsa ve kuruma vermemiştir! Sadece Allah’ımız affedicidir!
Zerre iyilik ve zerre kötülüklerin hesabının verileceği ahiretin büyük mahkemesinde Allah’ımızın şefaat ''izni'' vereceği ve sevk-i muradi ilahisiyle affetmek istediklerini onlara ilham edeceği Peygamberler, Şehidler, Sıddıklar, Hafızlar ve Veliyullah'a biiznillah ''şefaat'' izni lütfedilecektir.
Haham ve Papazların “Biz Allah’ın yeryüzünde ki temsilcileriyiz yani gölgesiyiz” yalanıyla kendilerine tabi olan zavallı insanları aldatarak karanlık odalarda maddi çıkar karşılığı günah çıkarmaları İslam Dini'nde reddedilmiştir! Haramdır!
Ve kendini Rabb yerine koyucu en büyük şirktir!
Dilediğine Mü'min, dilediğine kafir diyen ve dilediğini Cennet'e dilediğini de Cehennem'e sokan sahtekârların, Din Bezirganlarının günahlarını kim çıkaracak acaba? Onları Allah’ımızın azabından kim koruyacak!
Yüce Dinimizde günah çıkarma odaları (günahtan arındırma soygunu) yok! Bedava parasız kendi ana dilinle Allah’ımıza vasıtasız yakarış, yalvarışla tövbe, İstiğfar, af ve İhsan imkânı var elhamdülillah!

İhsan; 
Allah’ımıza O’nu görüyormuş gibi kulluk yapmak ve iyilikleri yaymaktır! Kul Hakları (Devlet Hakkı, Yetim Hakkı vs. Zulümler) hariç günahlarımız silen ve hatta iyiliklere çeviren en büyük nimettir! İmkândır! Ve Fırsattır! 

“İhsan yani İyilikler (namazlar, oruçlar, zekatlar, sadakalar, güler yüzle selamlaşmalar, imani kucaklaşmalar, Ana Baba ve Akraba Ziyaretleri,  çeşmeler, yollar, köprüler, Câmiler, Okullar, Hastahaneler vb.. hayırlı müesseseler, adaletin tecellisi, vs..)  kötülükleri, günahları, başıbozukluğu yok eder. Bu Kur'an, düşünebilenler için, kulağına söz girecek kimseler için büyük bir öğüttür.” (Hud S.114 )
“Her kim (kesin ve samimi bir) tevbe (ile inkâr ve isyandan dönerse) ve (gerçekten) iman edip (Hakka ve hayra yönelirse) ve (İslam’a ve insanlığa yararlı) salih ameller işleyip davranışlarını düzeltirse; işte böylelerinin kötülüklerini, Allah iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok Esirgeyendir. “
( Furkan S.7) İlahi Mesajlarındaki günahlarımızı silip iyiliklere yani sevaba çeviren müjdeler sadece İslam Dinimizin hediyesidir!
“Kim (İslam’a ve insanlığa yararlı) iyi bir işe (haklı ve hayırlı bir kişiye) aracılık ederse, vesile olursa  onun da o işten bir sevabı ve nasibi vardır. Kim de kötü bir işe ( zulme haksızlığa vs.) aracılık yapar (şefaatçi ve yardımcı olur)sa, onun da (bu kötülüklerden ve zulümlerden elbette) günahı ve payı olacaktır. Allah her şeyin (ve herkesin) üzerinde koruyucu ve hesap sorucu olandır (ve hak ettiği karşılığı verendir).“ ( Nisa S. 85) İlahi Mesajında Allah’ımız;
İhsan (İyilik) sahiplerinin çalışmalarına ve hizmetlerine vesile olanların da sevaplarına ortak olacaklarının müjdesini verirken; Haksızlığa, Dinsizliğe, Ahlaksızlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa ve başta Faiz gibi tüm haramlara ve diğer zulümlere aracı olanlarında Günahkârların ( suçluların) Günahlarına (suçlarına) ortak olacaklarının uyarısını yapıyor!
Müslümanların Adil Halifesi Ömer bin Abdülaziz (r.a)’den beri 14 asırdır her Cuma Günü Hutbelerde dinlediğimiz,
“Şüphesiz Allah, adaleti (hâkim kılmayı ve uygulamayı), ihsanı (görevini tastamam yapmayı ve iyilik ehli olmayı), yakınlara (ihtiyaçlarını karşılayacak oranda) bağışta bulunup bakmayı emreder; Ve Allah; (Faiz ve Zina) gibi çirkin hayâsızlıktan (fahşadan), kötülük ve fenalıklardan, ( Silahlı ve silahsız terör olan her türlü )azgınlık ve zorbalıklardan (ise yasaklayıp) sakındırmanızı emreder! Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye size öğüt vermektedir.” ( Nahl S.90) ortak İlahi Mesajı Devletimizin Anayasası yapılsa bu Ayet bile tek başına Devletimizi Hak ve Adalet Devleti, barış sevgi saygı ve Merhamet Aile ve Toplumu yapmaya muktedirdir! 
Netice;
Aile Ocaklarında ve Eğitim Öğretim Okullarında Ahlak, İnfak ve İhsan ehli İnsan yetiştirilen Ülkelerde suçlar, (sahtekarlık dolandırıcılık cinayetler vs.) maddi ve Manevi hastalıklar, boşanma felaketleri azalacağından Adalet Sarayları yerini Öğrenci Yurtlarına, Cezaevleri de Üretim Yerlerine döner biiznillah!

Allah’ımız; Ramazan-ı Şerif'te bizleri ihsan ehli eylesin! Tüm ibadetlerimizi ve haassaten oruçlarımızı günahlarımıza kefaret, üzerimizde dolaşan bela ve musibetlere kalkan eylesin! Oruçlarını; dualarında mağdur ve mazlum ümmet coğrafyasını düşünerek ve destekleyerek açabilenlerden olmayı Allah’ımız bizlere ihsan buyursun! Ramazan kelimesinin, manasına uygun şekilde oruçlarımızla günahlarımızı, cimriliğimizi, kin ve nefretimizi yakabilmeyi hepimize nasib eylesin! Amin

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız ve Ramazan-ı Şerif Ayımız mübarek olsun.   
Selam, sevgi ve duayla...  
Şevki Yılmaz  
www.sevkiyilmaz.net

   
Twitter: @sevkiyilmaz  
Facebook: @sevkiyilmaztr @sevkiyilmaz1955  
İnstagram: sevkiyilmaztr