Bismillahirrahmanirrahıım 

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!   

Fethi Mübin’in 569. yılında 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed Han’ı,  ırklar üstü ümmet ruhuyla oluşturulan sadık ve emin ordusunu da rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları Şad olsun!

26 Ağustos 1071 Malazgirt Zafer Bayramımız, 29 Mayıs 1453 İstanbul’un Fethi günleri,

destanlaşan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferimiz ve Cuma Bayram günümüz ülkemizde ne zaman resmi tatil olacak?! Daha neyi bekliyoruz?

Nasıl Mekke'i Mükerreme'nin Fethi tüm Fetihlerin anasıysa, 1071 yılında Anadolu topraklarını İslam’a ve Müslümanlara açan 26 Ağustos zafer Bayramımızda tüm zaferlerin anahtarıdır!

1453 yılında orta çağı kapatıp Yeni Çağı başlatan 29 Mayıs Zafer Bayramı da dünya nöbetini tek başına teslim aldığımız büyük bir Fetih Bayramıdır!

Çanakkale Zaferimizde bin yıl korunan vatanımızın tekrar Romalıların eline geçmemesi için "Çanakkale Geçilmez" destanının çeyrek milyon Şehidimizin ve yüzbinlerce Gazimizin kanlarıyla yazıldığı Zafer Bayramımızdır!

Bu Fetihler olmasaydı ne Dumlupınar olurdu ne Anafartalar! Ne de İstiklal Harbimiz! 

Ve ne de halen Milli Ruhumuza uzak kutlanan 29 Ekim, ne 23 Nisan ve ne de 19 Mayıs!

Bin yıldır Anadolu’da değil Doğu Asya’da yaşıyor olurduk!

Nasıl olurda böyle büyük zafer bayramı günleri ülke genelinde resmi tatil yapılıp  kutlanmaz?

Tâli resmi tatiller kaldırılarak Ana ve Anahtar Fetih günlerimiz resmi tatil edilerek nesillerimizin engin tarihiyle barışmalarını ne zaman ve nasıl sağlayacağız? Ve daha neyi bekliyoruz

Şanlı tarihinden, kahraman ecdadından uzak ve eşsiz İslam Medeniyetine yabancı ve habersiz, batının kanlı  tarihiyle övünen içimizdeki hainleri emin, eminleri hain gören bir neslin hakikatleri öğrenmesi çalışmalarını ne zaman artıracağız?! Ve daha neyi bekliyoruz

Asırlık yasakların yasaklanarak, bir kısım yasakların bir bir kaldırıldığı, 20 yıldır İktidarımızın ve STK‘larımızın Cuma Tatilinin yasaklanması gibi çağdaşlaşma ve batılılaşma hastalığının tezahürü laiklik belasının koyduğu yasakların kaldırılması için Allah’ımıza ve samimi kullarına karşı hiçbir  mazeretimiz yoktur!!! Ve daha neyi bekliyoruz

 “Kim güzel ve yararlı bir işe aracılık ederse, o işten kazanılacak mükâfâtta kendisine de bir pay vardır. Kim de kötü ve zararlı bir işe aracılık ederse, ondan doğacak zararlarda kendisine de bir sorumluluk payı vardır. Böylece her insan, yaptığının karşılığını tam olarak görecektir. Çünkü her şey, Allah’ın kudret ve gözetimi altındadır." (Nisa S.85) İlahi Mesajında belirtildiği gibi yapılan her iyilikten, her hayırdan, her hizmetten sevab nasibimiz olduğu gibi Cuma yasağı, süresiz nafaka, genç evlenenlere ceza zulmü gibi yanlışlardanda günah payımız vardır!

Bu veballerimizin en büyüklerinden biri de kontrol altına alınamayan ahlaksız dizilerle ve önlenemeyen sosyal Medyanın yalan ve iftira tahrikiyle artan Dünyevileşme yani Dünya, Mal ve Makam bağımlısı bir toplumun İslam Referanslı eğitim ve öğretimle ve ilmi sohbetlerle yeterince hala tedavi edilemeyişidir!

Tüm zaferlerde Devlet Çadırının direği olan Aile yapımızı bilerek yıkmaya devam eden, eşlerin boşanmalarını teşvik ederek eşler arası arabulucuları tasfiye edip, arabozguncuları teşvik eden yasalarla feminizm belasının artmasını ve gençlerin çılgınca ahlak dışı eğlencelerin ve cinsiyet eşitliği ihanetiyle cinsi sapıklığın artmasını  zafer bayramı görenlerin vebali de günahı da gerekli Manevi tedbirleri almayanlarındır!!! Ve daha neyi bekliyoruz

Artık yeter!!! 

Gayretullaha dokunan ve Kalbi fetihleri geciktiren Dini Refansı unutturan veya terk ettiren yanlışlarımızdan tevbeyi nasuhla dönelim!

Unutmayalım ki;

Huneyn Savaşında çokluğuna ve gücüne  güvenip nusret ve zaferde Allah'ı unutan, başarıyı kendilerinden sanan Ashab-ı Kiram'a torpil yapmayan Allah cc, hiçbirimize asla torpil etmez! (Tevbe S.25,26)

Tüm Fetihler yani Zaferler sadece Allahımızın nusreti (yardımı) ile gerçekleşir!

Allahımızın yardımının gelmesi veya geri alınıp musibetlerle ve hezimetlerle cezalandırılmamızın ilkeleri ve şartları bellidir! 

Bunlar; kendimiz değişmedikçe değiştirilemeyen Sünnetullah ilkeleridir!

Nasıl mı? Haftaya ki yazımızda İnşallah!

Allah’ımız, hepimize Hakk'ı Hak bilip Hakk'a uymayı, batılı batıl bilip batılın faiz, fuhuş, uyuşturucu, hırsızlık ve haksızlık gibi her türlü zulüm yollarından kaçınarak kurtulmayı nasib etsin! Amiin 

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.  

Selam, sevgi ve duayla...  

Şevki Yılmaz  

www.sevkiyilmaz.net  

www.habervakti.com  

Twitter: @sevkiyilmaz  

Facebook:  @sevkiyilmaztr    @sevkiyilmaz1955  

İnstagram: sevkiyilmaztr