Türkiye’yi sarsan ve 50 bini aşkın kişinin öldüğü Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat depremlerinin ardından 14 Mart itibarıyla çalışmalarına başlayan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporunda felaketin boyutunun büyüklüğü “Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji yoğunluğu 30 katrilyon jul’dür. Depremler, Hiroşima’ya atılan atom bombasının takriben 2000 katı enerji yoğunluğundadır” sözleriyle anlatıldı.

Bütçeye eksi % 1.4 etki

Raporda böylesine büyük bir depremin yarattığı ekonomik maliyetler “Makroekonomik Tesir ve Depremin Toplam Maliyeti” başlıklı bölümde ele alındı. “Depremin kısa vadede hasıla, dış ticaret, enflasyon, istihdam ve kamu maliyesi üzerinde belirgin olumsuz etkilerinin yaşanması beklenmektedir” denen raporda, “yeniden inşa” sürecindeki hamlelerle olumsuz etkilerin azaltılmaya çalışıldığı kaydedildi. Raporda, “Depremin 2023 yılı büyümesi üzerinde negatif yüzde 1.4 puan etkisi olabileceği tahmin edilmektedir. Sermaye stokunda ortalama olarak yüzde 1.3 erime, kapasite kullanım oranında takriben 1 puanlık düşüş ve istihdamda takriben yüzde 0.9 oranında azalma varsayımıyla 2023 yılı büyümesinin baz senaryodan takriben 1.4 puan düşük gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. Raporda, 2023 yılı cari işlemler dengesinde ise yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bozulma yaşanabileceği tahmini paylaşıldı.