Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meriç Nehri'nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ile ilgili olarak Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre denetim ekipleri ile yetkili çevre laboratuvarının ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Köpüklenmenin nedeninin tespit edilmesi amacıyla alınan numunelerin Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildiği bildirildi.

Ayrıca bölgedeki atık su kaynaklarının denetlenerek tesislerden kaynaklanan atık suların mevzuatta öngörülen standartları sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla gerekli analizler yapılmak üzere numunelerin alındığı ifade edildi.


Açıklamada, 2022 yılında Meriç-Ergene Havzası'nda su kirliliğinin önlenmesine yönelik 1230 çevre denetimi gerçekleştirildiği, 86 işletmeye atık su deşarjıyla ilgili 16 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığı, bir işletmenin ise faaliyetten menedildiği kaydedildi.

Bugün alınan numunelerin analiz sonuçları standartların üzerinde olduğu tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmeler hakkında da gerekli adli ve idari işlemlerin tesis edileceği duyuruldu.