Son günlerde tartışma konusu olan Kristal çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir? İndigo ve Kristal çocuklar bir tehlike mi?

Kristal çocuk nedir? 

İndigo çocuklardan sonra dünyaya geldiği varsayılan çocuklardır. 2000 yılından sonra doğan çocuklar bu kategoriden kendine yer bulur.

Kristal çocuklar sevecenlerdir. Uzun, yoğun ve dikkatli bakarlar. Kişilikleri manyetiktir. Sevecen tavırlar gösterir, müzikle, felsefe ile ilgilenirler. Özgün bir işaret dilleri vardır. Telepat özelliklere sahiptirler. Düşündüğünüzü hissederek ona göre konuşurlar. Sanatçı ve yaratıcı özellikleri vardır. Konuşmaya başladıklarında geçmiş yaşam anılarından bahsederler. 

Denge duyguları mükemmel olmakla birlikte yemek alışkanlıklarında da sebze ve meyveye düşkündürler.

KRİSTAL ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yoğun, uzun ve dikkatli gözlere sahiptirler.

Bağışlayıcı, çok mutlu ve sakin yapıdadırlar.

Zihinsel iletişim güçleri olduğu için geç konuşurlar.

Otoriteye karşı çıkarlar.

Çok hareketli ve canlıdırlar.

Sezgileri çok güçlüdür.

Son derece duyarlı yapıda ve psişiklerdir.

Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve bu karaktere uygun davranırlar.

Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!

Bu çocuklar endi değerlerinin farkındadır.

Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için ilgi çekicidir.

İndigo ve Kristal Tipleri:

1. İnsancıl olanlar

2. Kavramcı olanlar

3. Sanatçı olanlar

4. Boyutlar arası olanlar

İnsancıl olanlar:

İndigoların içerisinde en çok görülenlerdir. Kitlelere en çok hizmet verecek olan tipler de bunlardır. Onlar, yarının doktorları, öğretmenleri, siyasetçileri, avukatları ve işadamlarıdırlar. Onları tanımak diğerlerine göre çok daha kolaydır. Yeni bir topluluğa girdikleri zaman, oradaki her şahsı sanki daha önceden tanıyorlarmış gibi samimi bir hava içerisinde hiç yabancılık çekmeden herkesle kısa sürede ahbaplık kurarlar. Yani oldukça sosyaldirler, sevecendirler, dost canlısıdırlar, çok güçlü fikirlere sahiptirler. Psikolojik yönden telaşlı ve acelecidirler. Aceleci oldukları için de sık sık sakarlıkları görülebilir. Açık bir değimle frene basmayı unutup duvara çarpan tiplerdir. Küçük olanlar anne ve babalarından çok oyuncak isterler, sonra da içinden en basitini seçip onunla oynarlar. Son derecede dağınıktırlar, çünkü onların düşünce dünyalarında yapılacak çok işleri vardır. Odalarını toplamaya gönderirseniz, bunu defalarca söylemeniz gerekebilir. Örneğin “Bu kitabı rafa koyar mısın?” derseniz, o, kitabı eline alır, karıştırmaya başlar, o anda aklına başka bir fikir gelir ve kitabı masanın üstüne bırakır ve aklına gelene koşar. İçlerinde kitap kurdu olanlar da az değildir. Bazıları da kitabın başlıklarına bir göz atar, size kitabın ne demek istediğini özetleyiverir.

Kavramcı olanlar:

Bu gruptakiler insanlardan çok projelerle ilgilenirler. Onlar yarının mühendisleri, mimarları, tasarımcıları, pilot ve astronotlarıdırlar. Onların insancıl olanlardan farkı sakarlıklarının olmamasıdır. İşlerini bir düzene, bir hesaba, bir kurala göre yaparlar. Fiziksel olarak da atletik bir yapıya sahiptirler. Kız çocukları annelerini, erkek olanları da babalarını yönlendirmeye çalışırlar. Bu grubun bir özelliği de, insancılların aksine kendilerini ifade etmekte güçlük çekmeleridir. O nedenle, erken yaşta sigara, alkol ya da uyuşturucu gibi bağımlık yaratan maddeleri kullanmaya yönelebilirler. Eğer annelerine “Benden habersiz odama girme!” diyorsa, mutlaka sakladığı bir bağımlılık maddesi vardır. Bu durumda ana- babaların sezdirmeden kontrolü arttırmaları ve dikkat etmeleri gerekir.

Sanatçı İndigolar:

Sanatçı indigolar diğerlerinden çok daha duyarlı olup, duygusal bir yapıya sahiptirler. Onlar daha çok yaratıcılıkla, sanatla ilgilenirler. Örneğin, onları karanlık bir odaya kapatırsanız orada sessizliğin, yalnızlığın ve karanlığın ne işe yaradığını düşünecekler, işin sanatsal bir yönünü mutlaka bulmaya çalışacaklardır. Meslek olarak kendilerine ya güzel sanatlardan birini seçecekler, ya da öğretmenlik gibi sanatsal yönü olan bir mesleği tercih edeceklerdir. Neticede hedefleri iyi bir entelektüel olabilmektir. Eğer tıp dalına girerlerse daha çok cerrahi, ya da biyokimya bölümünü seçeceklerdir. Çünkü orada araştırıcılık, sanat ve öğretmenlik bir aradadır. Pekçokları, bir sanat dalına girdiklerinde yaratıcının da yaratıcısı olacaklardır. Örneğin müzik bölümüne girmişse, her türlü enstrümanı çalmayı deneyecektir. Ne zaman hangisini çalacağına, en sonunda karar verirler. Onun için onlara bir enstrüman alınmasını değil enstrümanın kiralanmasını tavsiye ederim.

Sanatçı indigolar arasında hiç bale eğitimi almadığı , hiç bale seyretmediği halde bale çalışması yapan ya da bindiği bir otobüsün yolcularını gülmekten kırıp geçiren 1.5 – 2 yaşında komedyen yönü kuvvetli indigolar gördüm.

Boyutlararası İndigolar:

Dördüncü tip indigolar boyutlararası indigolardır. Literatür onların diğerlerine göre daha iri bir yapıya sahip olduklarını yazsa da, ben öyle bir ayırım görmedim. Belliki bu, Türk ırkının bir özelliğindendir. Onlar, daha 1 – 2 yaşındayken bile bir konu görüşülürken söze “Ben zaten bunu biliyordum” diye girebilirler. Onlar gerçekten de çok şey biliyorlar. Daha 2 – 3 yaşındayken bile “Sen bunu yanlış biliyorsun, benimki doğru, seninki yanlış” diyebilirler. Ve sonunda onların haklı olduğunu görürsünüz. Gerçekten onlar dünyaya çok bilerek geldiler. Sokrates gibidirler. Sakindirler. Karşısındaki ana, baba ya da öğretmeni soru, bilgi ve eleştirileriyle şaşkına çevirebilirler. Biliyorsunuz ki Sokrates de, her bilginin insanın içinde olduğunu söyleyen bir filozoftu.

Boyutlar arası indigolar dünyaya yeni felsefe ve dinlerin birliğini getirecek olanlardır. Üstlerine çok varılırsa zorbalık da yapabilirler. Çünkü hiçbir korkuları yoktur. Dört yaşındaki bir indigoya “Korku nedir?” diye sorulduğunda “Evet, ben kendime inanıyorum” yanıtını vermiştir. Yani korkunun nedeninin bilgisizlik olduğunu biliyorlar.

Karşılaştığım 29 yaşındaki mühendis bir indigonun “Benim hiçbir kitap okumaya gereksinmem yok. Her şey burada” diyerek başını gösterdiğini anımsıyorum. Gerçekten de kendisini yakından tanıdığım zaman çok şey bildiğini anladım. Bizlere düşen ise, onları tanımak, onlara inanmak ve gereken değeri vererek onlara sahip çıkmaktır

Güzel sanatlarla ilgilenirler

Kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal bir görüntü çizerler

Denge kabiliyetleri çok iyidir.

Bu çocuklar alışılmışın dışında zekidirler.

Öz güvenleri çok yüksektir.

İNDİGO VE KRİSTAL ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ:

-  DNA'ları iki krvnmlı degil, 12 kıvrımlıdır.

- Deri, kulak, göz, kafatası, beyin, sinir ve sindirim sistemleri farklıdır

- Kafatasları ile beyinleri arasında bir boşluk vardır

- İndigoların aralarında indigo rengi hakimdir. Bu renk, dünya varlıklarının aurasında yoktur. Kristal çocuklar ise daha yüksek titreşimli bir enerjiyle ve DNAlannın 12 ipliği de tam kullanılabilir olarak doğarlar. Çoğunun aurasındaki tek renk kırmızıdır.

- Son derece zeki, kendilerinden emin ve adeta başka dünyadan gelmiş gibidirler.

- Kimse onlara söz geçiremez, istedikleri herseyi yaptırırlar.

- İndigo çocuk suçluluk, kristal çocuk korku, her ikisi de utanma duygusunu hiç bilmez.

- 3-4 yaşında bile yetişkinlerin kullandığı kadar iyi bilgisayar kullanırlar. Küçük yaşlarda olağanüstü anlayış ve güç sergilerler.

- Büyük, içe işleyen gözleriyle uzun süre insana bakar, ruh kayıtlanna erişip onun kim olduğunu ve aklından geçenleri okurlar.

- Birbirleriyle, farklı birçok yolla iletişim kurarlar. Birçoğu kendi web sitesine sahiptir, internet üzerinden ağ kurar, kitaplar yayınlar, radyolar da yayın yapar, televizyon programları hazırlar ve programlara katılır, bazı televizyon programlarında olaganüstü güç sergilerler.

- Kristal çocukların P'si batan hastalıkları tedavi edebilen" şifacılardır.