Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan zorunlu karşılıklar hakkında 2013/15 sayılı tebliğde değişiklik yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğinde değişiklikler yapıldı. 

Buna göre, Merkez Bankası Türk Lirası (TL) mevduat hesabında uygulanan zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.

Zorunlu karşılık oranları sıfırlandı
Değişiklik ile birlikte vadesinin uzamasını teşvik amacıyla 3 aydan uzun vadeli TL hesabında zorunlu karşılık oranı sıfırlandı.

Türk Lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla
TCMB'den makroihtiyati tedbirler hakkında yapılan duyuruda, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, Liralaşma Stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk Lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceğinin belirtildiği anımsatıldı.

Yurt dışından 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için
Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk Lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek Türk Lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceğinin kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Türk lirası mevduatın vadesinin uzamasını teşvik etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli
Bahse konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat 2023'te başlayacak olan 20 Ocak 2023 hesaplama tarihinden itibaren geçerli olacaktır."