04.07.2021, 01:30

Mümkün mü?

"Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah, Ahireti kazanmanızı ister." (Enfâl,67)

.  .  .

Çalışarak kazandığı parasını, dünya malı toplayıp yığmaktan çok, ticari yatırımlar yaparak, istihdam sağlayan, vergi veren ve kazancından fakirlerin de hakkı vardır diyerek Allah için infak eden, yine bir kısmını hayır hizmetlerine harcayan, bir kısmını da din-i mübin'e hizmet için ayıran, insanlara faydalı olacak yatırımlara yönelen bazı varlıklı kimselere hayran olmamak mümkün mü? 

Fakirlerin ihtiyaçlarını gizlice gideren, camilere, Kur'an kurslarına kendini reklam etmeden yardım eden, çeşmeler, göletler, okullar yaptıran, ama ismini vermeyen, dara düşmüş olan kimselerin sıkıntılarını gidermeleri için sevabını Allah'tan bekleyerek borç veren, ihtiyaç sahibi kimseleri istihdam eden... o merhametli insanlara gıbta etmemek mümkün mü? 

Dünya malının, paranın, lüksün, konforun, eşyanın sevgisini kalbine koymamış, bunları hayatının amacı haline getirip putlaştırmamış, helal olarak maişetini temin etmek ve sonra da Allah'ın rızasını kazanmak için bir vesile olarak gören, o  faziletli kimselere özenmemek mümkün mü?

Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında yüz tanenin bulunduğu yedi adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir, Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. (Bakara, 261)

İnfak ve tasadduku, insanların takdir ve beğenisini kazanmak için değil, yalnız Allah rızâsı için yapanlar..

İyiliklerinin arkasından, başa kakmayanlar, sözleriyle karşılarındakileri incitmeyenler..

Allah cc, bana birden fazla evler, arsalar, dükkanlar, tarlalar vb vermiş olsaydı, dünya malının vereceği kibirden ve bunların hesabını verememekten vallahi çok korkarım diyenler.. 

Mallarının ve kazancının bir kısmında, yoksul, ihtiyaç sahibi olan veya dara düşmüş salih kimselerin hakkı vardır diyerek, gizlice yardım edenler.. 

Allah'ın kendilerine verdiği varlıkları, "ben çalıştım, kazandım" diye kibre kapılmadan, yine Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere, sevabını Allah'tan bekleyerek az-çok demeden verenler.. 

İkamet edeceği ve kullanacağı evden başka evler, arsalar, tarlalar, işyerleri vb almak için gecesini gündüzüne katarak hırsın girdabında zillete sürüklenmekten Allah'a sığınırım diyerek, sonsuz kalacağımız ahiret yurdu için de günlük zamanının bir kısmını nafile ibadetlere, zikirlere ve Kur'an'a ayıranlar.. 

Bu dünyaya geliş amacının, sadece mal biriktirmek olduğunu sanmayan ve zamanının, enerjisinin, kazancının bir kısmını, Hakk'a hizmetlere ayıranlar.. 

İnanıyorum ki, bu dünya, sizin sayenizde ayakta duruyor! 

Size hayran olmamak, size özenmemek, size gıbta etmemek, hiç mümkün mü?! 

.   .   . 

Mallarını Allah yolunda infak edenler, sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kakmayan ve eziyet vermeyenlerin ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. (Bakara, 262)

(Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen, onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir. (Bakara, 273)

(Ey müminler!) İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz, fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur; zira Allah zengindir, siz ise yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir; sonra onlar sizin gibi olmazlar. (Muhammed, 38) 

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@