Nevi şahsına münhasır ne demektir?

Kendine özgü davranış ve karakteri olan kimse için kullanılan bir ifadedir

Nevi şahsına münhasır kelimesi ile örnek cümle:

"Nevi şahsına münhasır bir ziyankâr hırsız, iki üç günde bir eve giriyor."  (Reşat Nuri Güntekin)