'Özdeyiş' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "özdeyiş" şeklindedir.

Niçin biitşik yazılır?

Dilimizdeki; her iki ögesi de aslî anlamını koruduğu hâlde yaygın bir şekilde, gelenekleşmiş olarak bitişik yazılan kelimelerdendir.

Özdeyiş ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto.

Özdeyiş kelimesiyle örnek cümle

"Kitabındaki her bölümün başına seçkin düşünürlerin ve sanatçıların konuşma sanatına ilişkin özdeyişlerini koymuş." (Haldun Taner)