Reform ne demektir? 

Toplumda yıpranmış kurumları düzeltmeyi ve bu kurumların kalıntılarında kurtularak kurumları yenileştirmeyi amaç edinmiş fikir hareketlerine verilen isimdir.

“Reform” 16'ncı yüzyılda Almanya’da Katolik Kilisesine karşı tepki olarak doğan mezhep hareketine verilen isimdir.

Reform hareketi nedir?

 XVI. yüzyılda Katolik kilisesini eleştirmek ve Kitâb-ı Mukaddes’i temel almak suretiyle Hıristiyanlığın aslına dönülmesini savunan harekete verilen isimdir. Reform hareketi Almanya'da, teolog ve filozof Martin Luther'in 31 Ekim 1517’de Wittenberg Kalesi Kilisesi’nin kapısına astığı 95 maddelik bildiri ile resmen  başlamıştır. Bu haraket sonucunda Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. Kitâb-ı Mukaddes farklı dillere çevrilmiş ve basılmaya başlanmıştır; bu sayede insanlar kilisenin yozlaşmış ve yanlış doktinlerinin farkına vardılar.

Reform hareketi sonucunda Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır.

Reform kelimesinin kökeni nedir? 

Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış

Reform kelimesi, Latince’de “bir şeye yeniden şekil verme” anlamına gelen reformare kelimesinden türetilmiştir.