Reprezant nedir? Reprezant nasıl olunur?

Reprezant nedir?

Reprezant; bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve pazarlamasıyla görevli kişidir.

Yabancı bir kelime olup, bunun yerine ilaç tanıtım elemanı veya tıbbi mümessil de kullanılabilir.

Reprezant nasıl çalışır?

Reprezant öncelikle tanıtımını yapıp, pazarlıyacağı ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir. Daha sonra bu doğrultuda ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, sağlık ocaklarını, kamu veya özel kurum ve kuruluşların doktorlarını önceden belirler.Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı ilaçla ilgili hazırladığı katalog veya örnek mamulleri göstererek ilacı tanıtır ve ilacın fiyatı ve bu fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında açıklamalar yapar.Son olarak aldığı siparişleri ve yaptığı işlemleri bir rapor yazarak amirine iletir.

Reprezant nasıl olunur?

Bedensel ve ruhsal özrü bulunmayan,

– Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,

– İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,ikna kabiliyeti yüksek,

– Düşüncelerini etkili bir biçimde başkalarına aktarabilen,

– Dış görünümüne dikkat eden,

– Zamanı iyi kullanabilen, sabırlı ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Mesleğin eğitimi Fatih Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulunun “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” bölümünde verilmektedir.

Reprezantlık eğitimi Üsküdar Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nun Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümünde verilmektedir.