Serapa ne demektir?

Baştan ayağa kadar, baştan başa, bütün, tamâmen.

Serapa kelimesinin kökeni nedir?

Kelime dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsça baş anlamındaki ser ve ayak anlamındaki pâ kelimelerinin "elif pekiştirme sesi"yle terkibe girmesinden teşekkül etmiştir.

Serapa kelimesiyle örnek cümleler

Müteveccih ne demektir? Kelimenin kökeni nedir? Müteveccih ne demektir? Kelimenin kökeni nedir?

Serâpâ güzelsin… Hicap etme hiç (Orhan S. Orhon).