Üstad Necip Fazıl'ın, ''Benim efendim, emri yüklendim / Dağlandım kalbden ve mühürlendim'' dizeleriyle seslendiği büyük İslâm âlimi ve mutasavvıfı Seyyid Abdülhakim Arvâsi, vefatının 79. sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

SEYYİD ABDÜLHAKİM ARVASİ KİMDİR?

Büyük İslâm âlimi ve mutasavvıfı Seyyid Abdülhakim Arvâsi, 1860 yılında Başkale’de doğmuştur. Dedeleri Moğol istilası sebebiyle Bağdat’tan Doğu Anadolu bölgesine gelmiş, burada Urfa ve Bitlis’e yerleşmiştir.

Abdulhakim Arvâsî hazretleri, hayatı boyunca önemli kişileri irşad etti. Sultanü’ş-Şuara Necip Fazıl Kısakürek ve Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye eserinin müellifi Hüseyin Hilmi Işık, hazretin hayatına dokunduğu kişilerdir.

Seyyid Abdülhâkim Arvâsî, bir taraftan vaaz ve irşâd görevini ifâ ederken, bir yandan da önemli eserler kaleme almıştır. Seyyid Arvâsî’nin eserlerinden Râbıta-i Şerîfe ve er-Riyâdü’t-Tasavvufiyye’yi Necip Fazıl Kısakürek, Sefer-i Âhiret, Ecdâd-ı Peygamberî, Râbıta-i Şerîfe’yi Hüseyin Hilmi Işık, İmam Hüseyn’in Şehâdeti ise İbrahim Boğalı tarafından sadeleştirilerek yayınlanmıştır. Ayrıca “Namaz Risâlesi, Küfr ve Kebâir Risâlesi, Esmâ-yı Hüsna Şerhi, Nevevî’nin Hadîs-i Erbâîn Şerhi, Sevânihü’l-efkâr ve Sevâmihü’l-enzâr (Keşkül), Mevlid Risâlesi, Kıskanıyorum” eserleri bulunmaktadır.

İslâm inancının en doğru şekilde yerleşmesi için vaaz ve irşad vazifesini yerine getiren, sadece vaaz ve irşad değil insanların kalplerine dokunarak onları manevi bir iklime götüren büyük İslâm/ehl-i sünnet âlimi ve mutasavvıfı Seyyid Arvâsî’ye rahmet olsun.