Tedai ne demektir?

Bir şeyin bir başka şeyi akla getirmesi, çağrışım demektir. Bu anlam Türkçede türetilmiş bir anlamtır ve bir ruhbilimi terimi olarak kullanılmıştır.

Tedai kelimesinin kökeni nedir?

Arapçada çağırmak anlamındaki  "du'â-da'vâ" kelimesinden türetilmiştir.

Tedai kelimesi ile örnek cümle:

"Birbirini bütün tedaileriyle karşılayan iki kelimeye ne aynı dilde rastlarsınız ne iki ayrı dilde."  (Cemil Meriç)