Buna göre, 20 Eylül 2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, "Ayrıca, uzman erbaşlara dereceleri itibarıyla 3269 sayılı Kanunun Ek-2 sayılı ek gösterge cetveli ile belirlenen ek gösterge rakamları uygulanır." şeklinde değiştirildi.

Aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan, "Uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa terfi edenlerin intibakları, bulundukları derece ve kademenin bir üst derecesinin aynı kademesine yapılır." ibaresi kaldırıldı.

Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "askeri hastanelerden" ibaresi ise "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden" şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte ayrıca uzman erbaşların astsubaylığa geçirilmesiyle ilgili usul ve esaslarda da değişiklikler yapıldı.

Buna göre, uzman erbaşların, başvuru tarihinde 4'üncü hizmet yılını tamamlamış, 8'inci hizmet yılını bitirmemiş olması, astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az 4 yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde 90 ve daha yukarısında olması gerekiyor.

Ayrıca, yönetmelikte yapılan değişiklikle, şartları sağlayan uzman erbaşlardan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarının astsubay çavuşluğa nasbedilmesiyle ilgili, "başvuru tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak" şartı kaldırıldı.

Söz konusu yönetmelik hükümleri Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı tarafından birlikte yürütülecek.