Medine-i Münevvere/Mescid-i Nebevi son genişletme projesinin yazılarını yazan dünyaca ünlü Hattatımız Ali Hüsrevoğlu tarafından hazırlanan levhada, Peygamber Efendimizin (s.a) Medine-i Münevvere'de evine misafir olduğu Eba Eyyub el Ensari hakkında söylediği "Sana hiçbir kötülük dokunmasın ey Ebu Eyyub"¹ hadîs-i şerîfinin hat çalışması yer alıyor. Söz konusu hadîs-i şerîfin okunuşu ise "lâ yekünbike sûun yâ ebâ eyyub" şeklinde.

Hattat Ali Hüsrevoğlu, bu levhada kadim bir yazi türü olan ta‘lîk yazı türünü celi² karakterlerle kullanıyor.

Tasarımı ve hattı Hüsrevoğlu'na ait olan eser, el yapımı kağıt üzerine 23 karat altın kullanılarak oluşturuldu. Levha, bu yönüyle türünün ilk ve tek örneği olma özelliği taşıyor.

Eser, Eyüp Camii'ne iş adamı Cafer Tayyar Yeşilyurt tarafından hediye edildi.

Meşk edilen hatta yer alan Hadîs-i Şerîfin hikayesi ise çok manidar.

Hattat Ali Hüsrevoğlu hattın hikayesini şöyle dile getirdi: ''Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere’yi şereflendirdiğinde kendi odaları yapılıncaya kadar altı ay süreyle Ebu  Eyyub’un evinde misafir kalmışlar, bu süre ve daha sonrasında Ebu Eyyub çok güzel hizmet etmiş, Efendimizi incitecek hiçbir hata yapmamış. Efendimiz  de bu hizmetinden memnun olmuştur. Bir defasında Efendimizin sakalına konan bir kuş tüyünün onu rahatsız edeceğini düşünen Ebu Eyyub o tüyü almak için izin istemiş ve almıştır. Bu nezaketine ve dikkatine memnun kalan Efendimiz “Sana bundan sonra hiçbir kötülük/üzüntü/sıkıntı dokunmasın ey Ebu Eyyub” diye buyurmuş, o da hayatında ve vefatı sonrasında bu duanın bereketini görmüştür. 


Fba1F29D 57Fb 4247 85E5 744A90Db954A24A391D6 Dca9 4A92 8201 9791A1506663

[1] Bu hadîs-i şerîf, Hâkim en-Nîsâbûrî’nin; Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine almadıkları sahih hadisleri bir araya getiren el-Müstedrek adlı eserinde yer alır.
[2] Hat sanatında her cins yazının iri yazılan şekline verilen ad.