Prf. Dr. Halis Aydemir, infakın en güzelinin naısl olduğunu kendi üslubuyla anlattı.