Aziz Bekkaoui kefiyenin ruhunu ve ifade ettiklerini şöyle anlatmıştı:

"Kefiye, Filistinlilerin, onlara yapılmakta olan gerçek dışı şeylere karşı direnişlerinin hikayesini anlatır. Muazzam hikâye gücü olan, gelenek ve ustalıkla bağlantılı bir kumaş parçasıdır. Bayraktan daha güçlü bir semboldür; direnişin sembolüdür."