CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları’nın İslam dünyası sempozyumunda Karl Marx'tan örnek vererek açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları’nın Kuruluşunun 110. Yılında; ikincisi düzenlenen Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Sempozyumu’na katıldı.

Konuşmasına "Din halkın afyonudur" sözüyle meşhur "komünizm" fikrinin kurucularından ünlü Alman düşünür Karl Marx'tan (1818-1883) alıntıyla başlayan Kılıçdaroğlu İslam dünyasındaki sorunların çözümüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Değerli bilim insanları. Böylesine önemli bir buluşmada önemli bir isimden alıntı yapmak istiyorum. Bu ismi yadırgamayacağınıza inanıyorum. Alıntı yapacağım kişi Karl Marx. Marx, "Filizoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır. Oysa sorun onu değiştirmektir." der. Elbette filozof olan bilim insanı olan sizlersiniz. Ancak bu cümlenin geniş yorumuna atfen şunu söylemeliyim, "Sizlerle birlikte biz siyasetçilerinde öncelikli görevi ülkesini ve dünyayı daha iyiye ve daha güzele doğru değiştirmektir. Elbette bir sorunun teşhisi ve sorunun nedenlerini bilmek önemlidir. Ancak sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin önermelerde bulunmak sorunun teşhis ve nedenlerini tespit etmek kadar önemlidir. Eğer sahip olduğunuz bilgiyi var olan sorunları ortadan kaldırmaya dönük olarak yorumluyorsak bir başka sorunu da kapı aralamış oluruz. Dolayısıyla günümüz İslam dünyasının sorunlarını bilmeli tartışmalı ve hatta gerçeklikle yüzleşebilmeliyiz."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: 

"İslam hangi gerekçe ile olursa olsun adaletsizliğe, eşitsizliğe, otoriterliğe izin vermez. İslam hangi sistemle yönetilmemiz gerektiği değil nasıl yönetilmemiz gerektiğiyle ilgilidir. İslam tüm insanlığa adalet penceresinden bakmamız gerektiğini şart olarak önümüze koyar. İslam adaleti tesis etmemizi ve sürekli kılmamızı ister. 

İslamın öngördüğü adalette ama, fakat ile başlayan; adalet arayışını erteleyen, adaletin etkisini azaltan cümlelere yer yoktur. 

Konuşmacı listesine baktığımda kadın akademisyen, kadın araştırmacı görmedim. Türkiye ilahiyat birikiminde kadınlar vardır. Sempozyumun kapsamında araştırma yürüten yüzlerce kadın akademisyen vardır. Kadınlar olmadan çözüm bulamayız. Bir sonraki toplantılarda kadınlara yer vermenizi istirham ediyorum. Dostane bir eleştiri olarak kabul edin."