Yakup Kadri'nin Yaban romanının özeti

Yakup Kadri'nin Yaban romanının özeti... Yaban romanı karakterleri... Yaban romanı ne zaman yayımlandı?

Eğitim 05.10.2021 - 19:08 05.10.2021 - 20:37

Yakup Kadri'nin Yaban romanının özeti

Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeden ihtiyat zabiti (yedek subay) Ahmet Celâl, işgal altındaki İstanbul’da yaşayamayacağmı anlayınca eski emir eri Mehmet Ali’nin çağrısına uyarak onun Haymana ovast ortalarında; Porsuk çayı dolaylarındaki köyüne gelmiştir. Bu bakımsız ve dünya ile ilgisiz köyde yadırganır; dost olmak, kaynaşmak istediği köylüler ona "yabancı" gözüyle bakar. "Yaban" adını taktıkları Ahmet Celâl’den uzak dururlar. Ahmet Celâl, Mehmet Ali’nin kardeşi İsmail’in karısı Emine’ye bir yakınlık duyar; bu duygu zamanla sevgiye dönüşür. Mehmet Ali tekrar askere alınınca Ahmet Celâl büsbütün yalnız kalır. Köy, İstiklâl Savaşı’na karşı kayıtsızdır. Yunan ordusu bu köyü de işgal etmiş; yakıp yıkmaya, köylülere işkence etmeye başlamıştır. Ahmet Celâl, Emine’yi bu mahşerden kurtarmak ister, ama ikisi de yaralanır; Emine yürüyemeyecek kadar ağır yaralıdır. Ahmet Celâl, köyde geçen günlerini yazdığı defteri ona teslim ederek yarı aç, yarı çıplak, tek başına; saklandıkları, geceledikleri mezarlıktan uzaklaşır. Sakarya Savaşı’ndan sonra o bölgeden düşman ordularının çekilmesi üzerine köye gelen düşman zulümlerini araştırma kurulu; yıkıntılar, kömürleşmiş insan kemikleri arasında bir defter bulur. Kenarları yanık, yırtık bu defter Ahmet Celâl’in köydeki anılarını yazdığı defterdir; "Yaban "romanıdır.

Yaban romanı ne zaman yayımlandı?

Yaban, Milli Edebiyat dönemi yazarlarından Yakup Kadri'nin 1932'de yayımlanan romanıdır.

Roman, aydın-halk ilişkilerindeki kopukluk üzerinde durur.

Kiralık Konak romanı karakterleri

  • Mehmet Ali
  • İsmail
  • Salih Ağa
  • Emine
  • Cennet
  • Süleyman
  • Zeynep Kadın
  • Şeyh Yusuf
  • Bekir Çavuş

Yorumlar