1965 yılında hayata geçirilen Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılmasını isteyen Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanları yaşadıkları sorunları dile getirerek yetkililere çağrıda bulundu.

KAMUDA EN DÜŞÜK ÜCRETLERE SAHİPLER

Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kamuda, en düşük özel ve ek özel hizmet tazminatı, en düşük iş güçlüğü zammı, en düşük temininde güçlük zammı, en düşük ek gösterge ve en düşük tazminat yansıtma oranına sahip olduğu belirtildi.

YÜKSELME VE KARİYER YAPMA İMKANLARI YOK

Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının iş barışı sağlanmadan, görev tanımı olmadan çalıştıkları belirtildi. Görev tanımı bulunmayan YHS'lilerin taşerondan kadroya geçen çalışanlar ve İŞKUR tarafından geçici istihdam edilenlerle sürtüşme yaşadığı vurgulandı. Temizlik, çaycılık, boya badana, bahçıvanlık, kalorifercilik, aşçılık, bekçilik ve her türlü tamirat bakım onarım başta olmak üzere akla gelebilecek tüm işleri yapan YHS'lilerin yükselme ve kariyer yapma imkanlarının bulunmadığı da vurgulandı.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILSIN

Her fırsatta sorunlarını dile getiren YHS'liler, ''657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36’ncı maddesinde yer alan 'Yardımcı Hizmetler Sınıfı' kaldırılmalıdır.
Bu sınıfta istihdam edilen mevcut personel, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın eğitimlerine uygun diğer sınıflardaki kadrolara atandırılmalıdır.
Bu şekliyle, hem personele mesleki itibar kazandırılmalı, hem alın terinin karşılığı verilmeli, hem de kamuda çalışma barışı ve verimlilik sağlanmalıdır.''
çağrısında bulundu.