Osmanlı Devletinin 1362 yılında kurduğu Yeniçeri Ocağı asırlarca Osmanlı ordusunun en önemli parçalarından biri olmuştur. Tarih boyunca birçok ayaklanmaya sebep olan, ulema sınıfından kelleler alan ve dahi padişah kanı akıtan Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde ve çökmesinde en büyük pay sahiplerinden biridir. 

O gerçek ortaya çıktı! Saddam'ın300’den fazla rehinesi İngiltere'ye dava açacak! O gerçek ortaya çıktı! Saddam'ın300’den fazla rehinesi İngiltere'ye dava açacak!

Buçuktepe İsyanı ise yeniçerilerin çıkardığı ilk ayaklanma özelliğine sahiptir. 

Peki Buçuktepe İsyanı nedir? Buçuktepe isyanı neden çıkmıştır? Buçuktepe İsyanı'nın sonuçları nelerdir?

Buçuktepe İsyanı ya da Buçuktepe Vakası, II. Murat'ın (1421-1451) küçük yaştaki oğlu Mehmet'i tahta geçirmesine karşı çıkan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır. II. Murat'ın tahta tekrar oturup buçuk oranında yeniçerilerin ulufelerine zam yapmasıyla son bulmuştur. Ayrıca bu isyan Osmanlı tarihinde çıkan ilk Yeniçeri isyanıdır.

O günden sonra Edirne'de isyanın gerçekleştiği tepenin ismi "Buçuktepe"; vakanın ismi ise "Buçuktepe İsyanı" olarak adlandırılmıştır. Buçuktepe İsyanı'nın, II. Mehmed'i tahttan indirmek için Çandarlı Halil Paşa tarafından düzenlendiği yönünde görüşler de bulunmaktadır.

Tahttan indirlen 2. Mehmet, Manisa'ya götürülmüştür. Bu oaly yüzünden 2. Mehmet 1451 yılında tahta tekrar geçtiğinde iktidarını hiç kimseyle paylaşmayacağı bir sistem kurmuştur.