Gazze turnusol kâğıdı gibi bir görev görüyor. Yıllardır vahşi, ikiyüzlü, insanlık düşmanı Yahudi ve siyonistlerin katliamlarına kılıflar bulundu ve bunlar yıllarca zulüm gördüklerine dair algı yönetimi yaptılar. Gazze'de yaptıkları katliamlar onların ne derece dünyanın en zalim vahşi insanları! olduklarını ortaya koymuştur. İlginç olan ise bizzat “Yahudilere soykırım yapan Almanya gibi devletler de Yahudileri destekliyor olması”…

 İngiltere Fransa Almanya ve başta Amerika yöneticileri yapılan bu soykırımın ortaklarıdır, sebepleri değildir. Bizzat öz ortaklarıdır.

Elbette bir gün bu savaş bitecek. Hangi savaş bitmedi ki… Birinci Cihan harbi, ikinci Cihan harbi nasıl bittiyse elbette bu savaşta bitecektir. Tarih nasıl Hitler gibi zalimleri ve zalimliklerini ortaya koyduysa ve nasıl ki bugünkü Almanya Hitler'in yaptıklarından utanıyorsa, Rusya'nın Lenin zalimliğini üstlenmeyip yüz kızartıcı olarak görüyorsa, insanlık Amerika, Fransa, İngiltere başta olmak üzere tüm zalimleri kaydedecek ve lanetleyecek…

Zalim İsrail ise… İsrail ancak bir gözyaşı bırakıyor, katliam bırakıyor, zulüm bırakıyor ve kendi torunlarının yüzünü öne eğecek, utandıracak, hatta insanlığından utandıracak cürümler işliyor. Bin nesil geçse de Yahudiler yeryüzünde ötekilenecek, yuhalanacak… Baş sebep ise Netanyahu ve zalim, katil ekibi…

Haması terörist göstererek algı yönetmek ancak aptalların işidir ve millet de neyin ne olduğunu biliyor… İnsanlık da neyin ne olduğunu biliyor. Biliyor ki yöneticileri vahşeti desteklerken halkı Filistin'i ve Hamas'ı destekliyor.

Bu siyonist destekçileri ve siyonistler elbet bir gün tarih önünde yargılanacaklar. Bunlar insanları aptal yerine koyuyor. Oysa kendileri aptalların ta kendileridir. Nasıl ki tarihte zulmedenler sonradan hain ilan edildiyse, aynı şekilde bunlar da ihanetle suçlanacak ve bunların çocukları bunlara baba demeye, torunları dede demeye utanacaklar.

Bugün Hamas ve mücahitler tarih yazıyor. İsrail ve Siyonizm ile çöküyor. Zulmün en fazla arttığı zaman zalimin yerle yeksan olacağı zaman demektir ve o gün çok yakın…

Biz Müslümanlar, sadece kendimiz ve kendi gücümüze inanmıyoruz. Aynı zamanda Allah'ın gücü, kuvveti ve kudreti var, ona güveniyoruz. Firavun büyük ordularla tam Hz. Musa’yı yakaladık derken, onu ve ordusunu azgın suların derinliklerine gömen Allah, elbette bu azgın zalimleri de Kızıldeniz’in ve Akdeniz'in derinliklerine gömecektir.

Ve siz İslam devletlerinin yöneticileri! Asıl sizin imtihanınız ne olacak? Allah size Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın şerefini nasip etmedi. Varın siz düşünün…
Adnan Kalkan
[email protected]
Twitter: @adnankalkan01
YouTube: Adnan Kalkan
instagram: adnankalkan01

Facebook: adnankalkan01