"Def-i mazarrat, celb-i menafiden evlâdur." Zararı ortadan kaldırmak, faydalı olanı temin etmekten önce gelir. Bir mecelle kaidesi olan bu söz, hayatını ciddiye alan herkes için bir düsturdur. Hayata olumsuz bakmak, yargı ile bakmak, kendisini görememek, doğru çevre arayışı içinde olmamak, okuyan ve öğrenen bir insan olabilmek için gayret etmemek, insanın kıymetini bilmemek, var olmanın manâsını kavramamak gibi, zarar veren ve kurtulmamız gereken daha onlarca şeyi sayabiliriz. Bazen neyin fayda neyin zarar getireceğini hesap edememiş olabiliriz. Bu durumda yapılabilecek en doğru şey hem gerçeği görebilmek hem de gereğini yapabilmek üzere, dualarımız ile Allah’tan (c.c) yardım istemektir.

Dualarımız, nereye gitmek ve neye ulaşmak istediğimizin açılımlarıdır

Dua ile hem kimden isteyeceğimizi hem ne isteyeceğimizi hem de nasıl isteyeceğimizi belirlemiş oluruz. Her şeyi bilen makamdan bilmediklerimizi talep ederken, yüreğimizin yandığı kadar güçlü isteriz ve ararız. O zaman gördüklerimiz değişmeye başlar; çünkü arayışımız değişmiştir. Dualarımızı en yüce makama sunarız. “Ey Rabbim (c.c), ben, bana zarar verenleri ve verecek olanları anlayamıyorum. Sen anlamamı kolaylaştır. Bana doğru fikirleri ve doğru kişileri sevdir ki kalbim onlarla olmayı istesin. Bana doğru kitaplar okumamı nasip et ki zihnimi gıdalandırayım. Benim hak ve hakikate dair bilgiye ulaşmamı ve gereğini yapmamı nasip et ki yolum ve yolculuğum doğrulsun. Benim zihnimi adalet ve doğruluğun arayışı içinde eyle ki eylemlerim doğrulsun. Niyetimi ve o niyete uygun bilgilerimi hayatıma katayım ki iyi olanı zorlanmadan seçebileyim. Allah’ım (c.c), diyelim ki zorlanıyorum; Sen benim irademi güçlendir, gerekçelerimi yeterli göster ki doğruyu tercih edebileyim. Allah’ım (c.c), benim dualarımın doğru ve isabetli olması konusunda bana yardım et. Ben her an yanlışa düşebilir, her an yanlış seçimler yapabilirim. Sen beni koru ve muhafaza buyur.”

Daha da devam edebilecek bu dualar, bizi aradığımız şeylerin bulunabileceği taraflara bakmaya yönlendirir ve aradıklarımızı görmemize zemin hazırlar. Bu sebeple, dualarımız bizim hem yol haritamız hem de zihnimizin istikamet ayarını veren nimetlerimizdir.

İrtibatlarım istikametim olabilir

Sık sık hayatımıza dair paylaşımlar yaptıklarımıza giderek yakınlaşırız. Yakınlaştıklarımıza ünsiyet oluşur. Bu da benzeşmeye davetiyedir. Kendimizi yanında rahat hissedip korunma kalkanlarımızı indirdiklerimiz, gönlümüzü açtıklarımız, sözlerinin gönlümüze tesir ettiği kimseler olurlar. Bu etkilenme ile onların sözleri ve yaşama biçimleri ile kendimizin tercihlerimiz arasında kolayca mukayese yapabilir ve onlarınkine meyledebiliriz. Bu muhabbetin çekim gücüdür. O zaman, oturup kalktıklarımız ve hayatımıza dair paylaşımlar yaptıklarımız, bizim gönlümüzdekileri değiştirebilirler. Fikirleri, fikrimiz; sözleri, sözlerimiz; kararları, kararlarımız olabilir. O zaman bu dostluğun, aklı gelişmiş, niyeti ve istikameti doğru insanlarla yapılması lâzım ki biz de o iyilikten nasiplenelim. Dualarımızın açtığı yollardan, ilk iş olarak çevremizi gözden geçirmek ve zararlı olanı tespit ederek uzaklaşmamız olmalı. Her durumda Sen bize yardım et, ey yardım edenlerin en hayırlısı olan ulu Allah’ım (c.c).