Mart 1927 tarihinde, Resimli Ay mecmuasının, memleketin fikri ve edebi hayatındaki maruf simalarına sorduğu (Ahirete inanır mısınız?) sualine üstad Ahmet Rasim şu cevabı vermişti:

"İnanırım, hatta dünyada bile bir çok misallerini görmüşümdür. Mesela fenalığın ahreti fenalığa giriftar olmak olduğuna layetezelzül imanım vardır. Bu sualinizden asıl maksat (basübadelmevt) ise, ölüp dirilmeden evvel buna cevap vermek pek mevsimsiz bir malumatfuruşluktur. Dünyanın üstü olduğu gibi elbette bir de altı vardır. Bu alt yerin yolları nereye çıkar? Her halde Allahü âlem bissevap derim."

(Hilmi Yücebaş, Ahmet Rasim Aşkları-Hatıraları, sayfa 15)