06.01.2012, 00:00

Aşkın merkezine nadide bir yolculuk...

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Okuyucularımızdan zaman zaman; “Neden kenara çekildiniz? Neden sustunuz? Siyaset meydanına ne zaman çıkacaksınız? Şu anda neyle meşgulsünüz?” ve “Yazılarınızın sonunda Nadide tur ile umre ilanını neden koyduruyorsunuz?” şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Hatta bazı kardeşlerimiz bizim hâlâ Avrupa’da olduğumuzu zannettiklerinden, görünce şaşırıyorlar ve sevinçlerini tebessümleriyle izhar ediyorlar. Oysaki yedi yıl süren, kimilerine göre kaçış, kimilerine göre sürgün fakat gerçekten tam bir ders ve ibret dolu hicret hayatımız biteli beş yıl oldu elhamdülillah. Ne Avrupa’daki yıllarımızda ne de yurdumuza dönüşümüzden beri, birileri tarafından susturulmak istensek de ne sustuk, ne kenara çekildik ve ne de pes ettik elhamdülillah. “Allah’ın risaletini (ilkelerini) insanlığa duyuranlar, kınayanların kınamalarına aldırış etmezler. Allah’tan başka kimseden korkmazlar (zalim ve hainlerden çekinmeden hakkı söyler ve ilan ederler)” ayeti kerimesindeki ilahi ihtar gereği, gücümüz kadar Cihad ibadetinin en mühim kısımlarından olan eğitim sahasında mücadelemize devam ediyoruz elhamdülillah. Rize Belediye Başkanlığımız döneminde vefakâr ve cefakâr ekibimizle beraber kurduğumuz Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı’na (www.mikav.com) bağlı Nadide okullarımızla (www.nadideokul.com), üniversite öğrenci yurdumuzla, Kur’an kurslarımızla yüzlerce evlatlarımızı imanlı, hayırlı, hayâlı ve donanımlı yetiştirebilmek için gayret gösteriyoruz. Arapça ve İngilizce dilbilgisini ve İslami İlimleri bilen hafızları yetiştirmek maksadıyla kurduğumuz Yatılı İslami İlimler Merkezi inşaatının mayıs ayına kadar bitirilebilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca hem bu hizmetlere maddi destek olmak, hem de sevgi ve merhametin merkezinde yapılan sohbetler sayesinde akıtacağımız gözyaşlarıyla kalplerimizin pasını silmek için umre organizasyonlarına devam ediyoruz. Tamamen vakıf hizmetlerine destek maksadıyla kurulan Nadide Turizm Şirketinin umre organizasyonlarını maddi ve manevi iki sebepten dolayı destekliyorum. Nesillerimizin şeytanın tuzakları içki, kumar, esrar, eroin ve sigara bağımlılığından kurtarıp yalnız Allah’a kulluk görevlerine ve bilhassa namaza bağımlı genç olarak yetiştirilmeleri için umre ziyaretlerine önem veriyoruz. Hem eğitim çalışmalarımıza maddi destek, hem de nefis ve nesillerimize manevi sohbet yapmak için bu umre programlarına sık sık katılıyorum. Ve sağlığım elverdiği sürece katılmaya devam edeceğim. Çünkü hac ve umredeki sohbetler kalplerimizde İslami inkılâbı sağlayacak mühim fırsatlardır. Bilhassa gençlerimizin manevi çekim merkezi olan o kutsal mekânlara gönderilmesini

ısrarla teşvik ediyoruz. Hac ve umre bir inanç turizmi değildir. Aksiyondur. Şeytan ve yandaşlarının zulüm rejimlerine karşı bir kıyamdır. Ayağa kalkıştır Evet Hac ve Umre; yaratıcımız, yaşatıcımız ve yöneticimiz Allah’ın(cc) her zaman, her yer ve her şartta tek otorite sahibi olduğunu Lebbeyk nidalarıyla ilan eden bir ibadettir. Dini kamusal alana, sosyal ve siyasi sahaya sokmak istemeyen günümüz Ebu Cehilleri masonik müşriklere meydan okuyan en mühim bir tevhidi ibadettir. Sadece bir turist gibi otelden Ka’be’ye Ka’be’den otele gidip gelmekle ve bavulları hediyelik eşyalarla doldurmakla bu ruhu, bu aşkı almak mümkün değildir. Asıl alınması gerekli hediye hidayettir. Yani akıl ve kalplerimizi saf tevhidi inançla doldurmaktır. Hac ve umre ibadetimiz; kapitalizm, sosyalizm ve faşizm gibi günümüz ideolojik putları kırıp yalnız Allah’a ve gönderdiği İslam düzenine imanı ilan eylemi olmalıdır. Bu ibadetlerimiz bizi, Mina’da şeytan taşlayıp ülkeye dönünce şeytan ve yandaşlarını alkışlamaktan alıkoymalıdır. Ve ülkeye dönerken götürülecek en kıymetli hediye sevgi, merhamet ve kardeşlik hediyesidir. Bu ziyaretlerdeki sohbetler sayesinde izinden gitmekle şeref duyduğumuz eşsiz önderimiz Hz.Muhammed (sav) Efendimiz’in biricik ehli beytini ve ashabının yaşadığı çile ve ders dolu hayatlarını ve güzel ahlaklarını örnek almalıyız. Ve o kutsal mekânlardan İslam davasını ve mücadelesini omuzlamış bu devrin sahabesi olarak dönebilmeliyiz. Bu şuur ve aşkla insanlık medeniyetimizin ve ana hayat yasamızın merkezi Mekke-i Mükerreme’ye, Medine-i Münevvere’ye unutulamayacak nadide bir yolculuğa var mısınız? www.sevkiyilmaz.net Not: Nasip olursa bizlerin de katılacağı Nadide Turizm organizesiyle aşkın ve şifanın merkezinde ŞUBAT UMRESİ için kayıtlar başlamıştır acele ediniz! Kayıt ve bilgi için 0212 616 92 26 – www.nadidehac.com

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@