Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Allah’ımızın; elçileri olan Peygamberleri Tevhidi İman, Hakk, Adalet, Ehliyet, Emanet, Meşveret, İhsan, Sevgi, Saygı, Sadakat, Merhamet Ve Cömertlik ayarı bozulmuş fert ve toplumları ıslah için görevlendirdiğini iyice idrak etmezsek tam iki yüz yıldır çağdaşlaşma ve batılılaşma adına bozdurulan ayarları düzeltme imkânımız yoktur!

Evet;
Tek İlah’a İman ayarımız, yani Tevhidi İman ayarımız; şirk zehiriyle bozuldu, bozdular!

Allah’ımıza alternatif sahte ilah olarak dayatılan şahıs ve rejimler tüm İslam ülkelerini yönetmeye devam ediyor!

Ana Okullarından başlayarak yavrularımıza tek Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz olan Allah sevgisinin öğretilmesine, Hak ve değerler eğitiminin verilmesine birileri şuursuzca direniyor.

Allah (cc), Peygamber (sav) ve tek kurtuluş reçetemiz Kuran’ın mesajlarını çağdışı gören yobaz bir anlayışın saldırılarına karşı Müslümanlar olarak ne kadar da rehavet içindeyiz.

Evet;
Toplumun sevgi, merhamet, uhuvvet (kardeşlik) ayarlarını da aşırı israf, reklamlarla lüks hayat teşviki ve dünyevileşme zehirleriyle bozdular!

 Devletin ana temeli ve direği olan aileyi yıkan boşanmalar çok normal basit olaylardan oldu!

 Particilik, Irkçılık, Mezhepçilik,  zehirleriyle Ümmet ruhundan uzaklaşılarak uhuvvet ayarlarını bozdular!

 Saçıp savurmalarla ve aşırı israflarla ve en büyük fuhuş olan Faiz zehirleriyle bütçelerimizin tasarruf ayarları bozuldu!

 Şükür, zikir ve hamd ayarları haramlarla bozulunca da maaşlarımızın ve kazandıklarımızın bereketi kalmadı!

Evet;
Toplumun hayâ, edep, saygı gibi ahlaki erdemlerinin ayarlarını da teşvik edilen çıplaklık, fuhuş, LGBT gibi cinsi sapıklık ve Batı Modaları vb. zehirlerle bozdular!

Şu düğünlerimizin çoğu Milli olmaktan çıktı. Gelinlikler yatak odası kıyafetine dönüştürüldü! Zalimlere ve despotçu yasakçılara karşı yıllarca Namaz ve Tesettür Özgürlüğü Mücadelesi verenler olarak evlatlarımıza ‘’namaz kılın tesettüre bürünün’’ diye yalvarır hale geldik!
Ahlaki değerlerimiz olan Meşveret, Ehliyet,Emanet, Sadakat Hak ve Adalet Ayarı rüşvet,iltimas, torpil ve güce dayalı torpil zehirleri sebebiyle bozuldu!
Hakk ve Adalet İlkelerini  mumla arıyoruz! ,

 Netice;
  “(Ey Habibim) De ki: “Eğer ana ve babalarınızı, çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve arkadaşlarınızı, eşlerinizi, kavmi kabilenizi-hısım akrabanızı, kazanıp yığdığınız mallarınızı, bozulmasından ve azalmasından korktuğunuz ticaretinizi ve tezgâhınızı (memuriyetinizi ve meslek sahanızı), pek hoşlandığınız evlerinizi (ve konaklarınızı)... Şayet (bu saydıklarımızı) siz Allah’tan ve Resulünden ve O’nun yolunda Hak ve adaletin hakimiyeti için cihad etmekten daha fazla seviyorsanız (bütün bunları kaybetmeyeyim korkusuyla cihadı ve Hakk davayı terk ediyorsanız veya nemelazımcılık ve duyarsızlıkla milli savunmaya katkı sunmuyorsanız;) o halde Allah’ın (zillet ve esaret, rezalet ve afet vb..) emri gelinceye kadar bekleyip gözleyin bakalım... Çünkü Allah (sevgi ve benzeri ayarları bozarak Hakk Yoldan çıkan)  fasıklar topluluğunu (pişman olup tövbe edinceye kadar) asla hidayete (ve selamete) ulaştırmayacaktır.” (Tövbe S.24) İlahi Mesajında açık ve net belirtildiği gibi hepimiz tekrar fert-fert, aile-aile fevç fevç Allah’ımızın engin Sevgisine ve Merhametine dönmeden, İslam Düzenini önce Nefsimize, Ailemize ve Devletimize egemen kılmadan, bunun içinde; Kur’an-ı Kerim’i Anayasamızın Ana kaynağı, Sünnet-i Seniyye’yi Hayat Yasalarımızın Ana  direği ilan etmeden ve Ehli Sünnet Âlimlerimizin İcma ve İctihadlarını yönetmenliklerimiz kılmadan mumla aradığımız bu bozulan erdem, ahlak ve adalet, doğruluk, dürüstlük ve sadakat, ayarlarını hiçbir iktidar asla düzeltemez!

Allah’ımız, hepimizi İslami Ayarlarla düzelen edep haya, ahlak ve hayır sahibi, İyiliklere motor Kötülüklere Fren olan Salih, Muslih, Muhlis ve Mücahid kullarından eylesin! Amiin

Nefsimizde, Ailemizde ve Ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle
Cuma Bayramımız mübarek olsun.
Selam, sevgi ve duayla…

Şevki Yılmaz
www.sevkiyilmaz.net
Twitter: @sevkiyilmaz
Facebook: @sevkiyilmaztr @sevkiyilmaz1955