Bismillahirrahmanirrahıım

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mümin kardeşlerimize Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Ana Hayat Yasamız ve Anayasamız Kuranı Kerim'e kavuştuğumuz Rahmet, Bereket, Mağfiret ve ( kul hakları hariç) günahlarımızdan Af ile kurtuluşa vesile ayımız Ramazanı Şerifimize yeniden kavuşuyoruz Elhamdülillah!

Yanmak ve yakmak ile yağmur(Rahmet)manasına da gelen Ramazan Mübarek Ramazan ayınında ismidir!İmsak’tan İftara kadar nefsini şehevi arzudan, içmek ve yemekten kendini tutmak yani alı koymak, korumak manasına gelen Oruç ( Savm ve Sıyam) "Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, günahlardan kötülüklerden korunabilmeniz için size de farz kılınmıştır”” “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, (Hak ile Batılı, doğru ile yanlışı) ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler O ayda oruç tutsun. Kim o ayda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez…." (Bakara S. 183-185 ) İlahi Mesajlarıyla geçmiş Ümmetlere ve kıyamete kadar Biz Müslümanlara farz kılınan en mühim kulluk ödevlerimizdendir!

“Nice Oruç tutan var ki tuttuğu Oruç o kişiye sadece açlık ve susuzluk bırakır!” Hadisi Şerifinden haber verilen şansızlardan ve müflislerden olmamak için bu Rahmet ve bereket ayını çok iyi değerlendirmeliyiz. On bir ay yorulan günahlarla bunalan Vücut arabamızı rektifiye almalıyız! Oruçlarımız Oburluk yani Yemek Yarışmasına dönüştürmemeliyiz! Sadece Midemizle değil, haram yolları ve kötü davranışlarımızı terk ederek Bedenimizin tüm azalarıyla Oruç tutmalıyız!

Bunun için bari bu Rahmet ve Af Ayında;

Küskünlükleri, dargınlıkları, kin ve nefreti terk edip Mümin Kardeşler topluluğu olduğumuzu hatırlayarak barışalım ve kucaklaşalım!

Bilhassa Afrika ve Asya’da Senenin tüm gün ve gecelerinde adeta Oruç tutarcasına aç, sefil ve yoksul mazlum kardeşlerimize akraba ve çevremizden başlamak üzere sadaka ve zekâtlarımızla İmani ve İnsani görevlerimize devam edelim!

Kangren olmuş en büyük hastalıklarımızdan Particilik ve Irkçılık belasına tövbe ederek hasretle beklediğimiz Ümmet İttifakını eyleme dönüştürelim!

Bari Rahmet ve Af ayında;

Çin Emperyalizminin işgali altında Hak ve Hürriyetlerinden yoksun Doğu Türkistan Mazlumlarının kurtuluşu için Arakan Mazlumlarının, Irak, Suriye, Filistin Direnişçilerinin İstiklali için çalışalım ve dua edelim!

Başta elleri ve ayakları öpülesi can Ana Babamız olmak üzere en büyük Farzlardan olan Sılayı Rahim İbadetini yerine getirmek için akraba ziyaretlerini artıralım!

İş ve Aş telaşıyla aylarca ihmal ettiğimiz Nefislerimizi ıslahı için Kuranı Kerim ve Ahiret ağırlıklı sohbetlerle, tesbih ve zikirle terbiye edelim!

Melun, menfur ve baş darbeci Şeytanların ve şeytanlaşmışların en güçlü tuzağı malum Fitnevizyon Kanalizasyonlarından evlerimize akmağa devam eden necis yayınları ve yalanları boykot edelim! Rahmani çizgideki Medya programlarını dinleyelim!

Allah (c.c), oruçlarımızı, namazlarımızı, zekât, sadaka vs. hayırlarımızı ve dualarımızı, din ve vatan uğrundaki çalışmalarımızı dünya ve ahiret cennetimize vesile kılsın! Hepimize tüm azalarıyla, yasaklara uyarak oruç tutmak için haramlara bakmaktan, tutmaktan, yürümekten, Haram olan şeyleri yemekten ve dilimizi, gıybet, hased, yalan ve iftira etmekten korusun! Oruç vesilesiyle, sağlıksız bedenimizi, azgın nefsimizi, maddileşmekten taşlaşmış kalbimizi ıslah etmeyi lütfeylesin! Amiin

Perşembe Akşamı Saat 22.00’de Sosyal Medyamızda ve Kanal 68 Tv’ deki Canlı Yayın Ramazan sohbet ve dualarımızda buluşmak üzere Allah (c.c)’a emanet olunuz!

Ailemizde ve Ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız ve Ramazanı Şerif Ayımız mübarek olsun. Selam, sevgi ve duayla...

Selam, sevgi ve dua ile…

Şevki Yılmaz

www.sevkiyilmaz.net

www.habervakti.com

Twitter: @sevkiyilmaz

Facebook: @sevkiyilmaztr @sevkiyilmaz1955