Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlıklar arasında en kritik ve hassas alana sahip bir bakanlıktır. Çocuk evleri, yaşlı bakım evleri, aile danışma merkezleri, sosyal hizmet merkezleri ile toplumun dezavantajlı kesimine hizmet sunan en kritik bakanlıklardan biridir.

 Geçmişte İstanbul sözleşmesi, 6284 nolu yasa, kadının beyanı esastır gibi unsurlardan dolayı ciddi tepki toplamış ve aynı zamanda aile konusunda ciddi beklentilerin olduğu bir bakanlıktır.

Yeni kabine ile birlikte, Mahinur Özdemir Göktaş bakan hanımla beraber umutlar artmış ve özellikle muhafazakâr kesimin, geçmişinden dolayı bakan hanıma umut bağlaması söz konusu olmuştur. Bakan hanım geçmişte şiddet konusunda olduğu gibi dik duruşu ve aynı zamanda kadın ile birlikte aile kavramına da önem veren yönü ile yıllar sonra Aile Bakanlığı’na umutların yeniden canlanmasına vesile olmuştur.

Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinden sonra, 6284 nolu yasayla milyonlarca insanın kadının beyanı esastır gibi, hiçbir ilkel toplumda dahi bulunmayan yasal düzenleme sebebiyle evinden uzaklaştırılması ve boşanmalara başvurması durumu ciddi tepkilere sebep olmuş ve Aile Bakanlığı için aileyi yıkan bakanlık, kadın bakanlığı gibi tabirlerin kullanılmasına sebep olmuştu.

Bakan hanım 81 ilde büyük aile çalıştayını başlatarak çok önemli bir çalışmaya imza attı. Bu anlamda bu kadar geniş bir kitle ile ve 81 ilde koordineli bir şekilde yapılan belki de ilk külli çalışma olmuştur. Nesli ihya medeniyeti inşa mefkûremiz için farklı kesimlerle bir araya gelip problemlerimize ve yıkılmakta olan aile kurumumuza yönelik birlikte çalışmayı ancak ortak akılla sağlayabiliriz. Bu çalıştay bu yönden çok önemlidir.

Birçok ilde özellikle sivil toplum kuruluşlarının katılım yetersizliği sebebiyle aynı zamanda tepkilere sebep olan çalıştay, yine de genel anlamda faydalı geçti kanaatindeyim. Özellikle göz önünde bulundurmamız gereken iki önemli durum vardır: birincisi kısa zaman içerisinde ve hızlı bir şekilde çalıştay yapıldı. İkincisi böyle bir çalıştay 10 yıllık aile bakanlığında ilk defa bu şekilde yapılıyor. Bazı eksiklerin olması normal karşılanmalıdır diye düşünüyorum.

Adana olarak il Müdürü Sayın Nevzat Özer’in ekibi ile birlikte güzel bir iş çıkardığına şahit oldum. Yaklaşık 160 kişinin katıldığı çalıştayda akademisyen, uzman, yazar, fikir adamı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın, hukukçu ve kurumlardan amirlerin katıldığı geniş çaplı bir çalıştay oldu.

Genel anlamda önemli başlıklarla oluşturulan masalarda, ciddi konuşmalar ve istişareler hatta yer yer tartışmalarla problemler tespit edildi ve bu problemler çözüm önerileri ile birlikte bakanlığa gönderildi.

Her ne kadar bazı aksamalar ve eksikliklerle tenkit edilse de yapılan bu çalıştayı önemli görüyorum ve bundan sonraki süreçte çok daha geniş katılımlı sivil toplum ve devlet kuruluşları birlikte bir araya gelerek devlet millet el ele daha ciddi çalışmalar, sempozyumlar ve paneller yapılmasını öneriyorum. Bakan hanım bu konuda öncü olarak aile çalıştayı, anne çalıştayı, baba çalıştayı, çocuk çalıştayı, hatta “geniş aile çalıştayı” gibi yeni çalışmalara imza atmalıdır.

Bizler bu konuda gerek sivil toplum kuruluşları gerekse kalem ve kelam ehli olarak atılacak bütün müspet adımların yanında yer alacağız ve destekleyeceğiz.

Umuyoruz ki bu çalıştaylar sonucunda gerek neslimizi ifsat etmeye çalışan eşcinsel hareketler engellenir ve yasaklanır gerekse 6284 nolu yasa ve kadının beyanı esastır gibi yanlış yasal uygulamalar bir an önce iptal edilip, görünürde kadını savunan aslında ise yuvaları yıkıp en başta kadınları mağdur eden yanlış uygulamalar da ortadan kaldırılır.

Tekrar bu çalıştayı yaptıklarından dolayı aile bakanı Mahinur Özdemir Göktaş nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Daha sağlıklı, geniş katılımlı ve faydalı programların yapılmasına vesile olması duamızla...

Adnan Kalkan 
[email protected]
Twitter: @adnankalkan01
YouTube: Adnan Kalkan