"Kim bu kavme benzemeye çalışırsa ondandır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, Beyrut 1985, II/50),  der Efendimiz ASM. 
Hayatın her aşamasında batıya benzeme deliliği tam bir aşağılık kompleksi sonucudur.
18. yüzyıl itibarı ile batı hayranlığı başlamış ve bu hayranlık celladına aşık olmaya dönüşmüştür.


"Batıya hayranlık arttıkça İslam dininden uzaklaşıldı. Uzaklaşıldıkça da fıtrattan kopuş hızlandı."


Öyle ki yapılan kanunlarda batı referans alındı. Değiştikçe yozlaştık, yozlaştıkça toplumsal bunalıma girdik. 
Daha ilkokul çocuklarımıza batılı kitaplar okutularak ve yabancı çizgi filmler izletilerek çocuklarımız yoldan çıkarılmaya çalışıldı. 


Gençlerimiz aldıkları eğitimle batılılaştı. Celladına aşık oldular. 
Batılı filmler, batılı kitaplar, sosyal medya içerikleri ile gençlik bir nevi batı hayranı haline getirildi. Oysa aynı batı onları aşağılıyor ve insan yerine dahi koymuyor.


Şimdi yılbaşı geliyor. 

Hristiyanlar bayramlarını kutlayacak.

İslam ile hamuru yoğrulmuş Anadolu İslam Beldesinde;
Çam Ağaçları hristiyan kültüründe olduğu gibi süslenecek.
Kurban Bayramında kesilen kurbanları, ibadet yerine "hayvan katliamı" olarak görenler, hindileri kesecek. 
Acı olan ise bunu celladına aşık olmuş Müslüman'ım diyenler yapacak. 
Gece boyunca içkiler içilecek. Oysa Rabbimiz İçkiyi "Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden bir murdardır. Bunlardan kaçınınız ki, felaha eresiniz. Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah`ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?" (Mâide, 5/90-91)
Batılı müziklerle çılgınca eğlenilecek. Oysa "Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur" (Sözler).

Yılbaşı akşamında işlenen günahlar, yapılan zinalar, kullanılan içkiler ve daha nice günahların şerrinden korunmak için çocuklarımız ve eşlerimizle manevi programlar yapalım. Mesela televizyonları kapatalım. Sosyal medya platformlarına girmeyelim. Fiziki ve dijital günah ortamlarından uzak durup ailemizi de uzak tutalım. Alışkanlıklar görme duyusu ile başlar. İşitme duyusu ile pekişir. Göz ve kulak başta olmak üzere duyu organlarımızı muhafaza edelim. Günaha dalıp nefsine uyan kardeşlerimizin o halde kurtulması için dua edelim.

Şimdi...

Aralık ayının sonunda yapılan Mekke'nin fethi programından kimlerin haberi var?  Bu vesile ile de olsa Yılbaşı Hristiyan kültüründen kaçmak için bile olsa, haramdan helale yol almak için Mekke'nin fethi programlarına çocuklarımızla birlikte katılalım. 

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır, (Tahrim  6. Ayet).

Önümüzde 3 aylar var. Kendimizi ve çocuklarımızı hazırlayalım. Evvela biz dünyevileşme ve başka kavimlere benzeme düşünce ve fiillerimizden kurtulalım. 
"Siz yaşadığınız hali değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez" (Ra’d 11).

Nesli İhyâ Medeniyeti İnşâ Mefkuremize ulaşmamız için batının tefessüh etmiş dini ve kültürel yönlerini değil, İslâm'ın 1450 yıllık terütaze ahlakı ve fıtratı ile kuşanmamız lazım.
Rabbim!
Fırka-i Naciye neslini yetiştirerek İttihad-ı İslâm'ı sağlamayı ve Fecr-i Atiye kavuşmamızı bize nasip eyle. Nesli İhyâ Medeniyeti İnşâ Mefkuremize ulaşmamızı bizlere nasip eyle. Bizden meydana gelen neslimizi göz aydınlığı eyle. Amin.
Selam ve dua ile 
Adnan Kalkan
[email protected]