'Değerbilmez' kelimesinin doğru yazılışı nedir?

Şayeste ne demektir? Kelimenin kökeni nedir? Şayeste ne demektir? Kelimenin kökeni nedir?

Kelimenin doğru yazılışı "değerbilmez" şeklindedir;yani bitişik yazılır.

Niçin bitişik yazılır?

−an/−en, −r/−ar/−er ve −maz/−mez ekleriyle kurulmuş sıfat−fiil gruplarından kalıplaşmış birleşik kelimeler gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Değerbilmez ne demektir? TDK'ye göre anlamı

Değeri olan şeyleri, kimseleri korumayan veya saymayan, iyilikbilmez kimse, kadirbilmez.

Değerbilmez kelimesiyle örnek cümle

Onun değerbilmez tavırları babasını çıldırtmıştı.